Věda venku

Rozhodnutí č. 1210100039

Realizace: 1. 9. 2021–31. 12. 2024

Projekt Věda VENKU je součástí úspěšného programu „Učíme se VENKU“, který spravuje trojice ekovýchovných organizací Tereza-Lipka-Chaloupky. V následujících letech budeme aktivity pro žáky, webináře, semináře, pilotní výuku i vzdělávací a motivační videa směřovat ke druhým stupňům základních škol, ke středním školám a k výuce přírodovědných předmětů typu SCIENCE (FY, CHE, MA, BI, ZE).

Venku v přírodě (zahradě) se pořád učí pravidelně jen zlomek českých škol, ale díky iniciativě učíme se venku, se nám trend daří dlouhodobě zlepšovat, našimi kurzy prochází stovky učitelů, videa a materiály sdílí a stahuje tisíce kantorů. Potřebujeme se ale dostat k druhým stupňům a středoškolákům, chceme, aby v rámci přírodovědných předmětů chodili žáci ven, zkoumali, pozorovali, měřili a propojovali předměty.

Podpora výuky budoucích přírodovědců, ochranářů, učitelů biologie, ekopedagogů a vědců, kteří se zabývají životním prostředím nebo klimatem.

Využijeme toho, že se školy naučily pracovat s technikou v on-line prostoru a kurzy, webináře, závěrečná publikace i časopis Školní zaHRAda budou komunikovány elektronicky.

Tento projekt je financován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.