Učíme se za "školou" - OPVK

Projekt:

- Učíme se za "školou" - místně ukotvené vzdělávací programy; CZ.1.07/1.1.36/02.0063.
- Období realizace: duben 2014 až leden 2015.
- Tento projekt je spolufinancován ESF a SR ČR v rámci OP VK.

Partneři projektu:

- Základní škola a Mateřská škola Oudoleň
- Základní škola a Mateřská škola Zhoř, okres Jihlava, příspěvková organizace
- Základní škola a Praktická škola Chotěboř
- Základní škola Okříšky

Cíle:

Hlavním cílem projektu je zvýšit kompetence žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj za pomoci místně ukotveného učení, za využití mezipředmětových vazeb a zejména získáváním zkušeností, prožitků a zážitků během výuky ze světa "za školou".

"Za školou" je myšleno nejbližší okolí školy a přilehlý region. Zde se vytváří vztah k domovu, zde žáci tráví většinu svého času.

Aktivity

Učíme se v zahradě
V této aktivitě zúročíme naše dlouholeté zkušenosti s propagací, projektováním a metodickou podporou výuky ve školních zahradách. Vybrali jsme čtyři pilotní školy různě rozmístěné po kraji, kde pomůžeme s budováním či rekonstrukcí přírodní školní zahrady a ukážeme učitelům, jak v ní učit nejrůznější předměty. Nebudeme se tedy věnovat pouze našim zahradám kolem středisek, ani vytvářet obecné metodické materiály, ale propojíme tyto zkušenosti a budeme učit žáky i učitele v konkrétní zahradě na konkrétní škole. Zahradou pak bude míněn nejen vlastní pozemek školy, ale i např. přiléhající park či další veřejná prostranství využitelná pro výuku.

Aktivita bude mít několik fází, v té první budeme zahradu navrhovat a to společně s žáky a učiteli školy. Potom nastoupí náš zahradní architekt a navrhne podle zadání vzešlého ze společného návrhu vlastní zahradu či její přeměnu. Následuje workshop přímo v zahradě a nakonec naučíme učitele, jak mají v zahradě žáky učit a budeme přítomni i vlastní výuce.

Učíme za humny
U této aktivity plánujeme, že bude mít širší dopad a po skončení projektu bude moci výstupy projektu využívat co nejvíce škol. Vytipovali jsme školy a přírodně zajímavá území v okolí velkých měst, u Jihlavy, Třebíče, Havlíčkova Brodu a Žďáru nad Sázavou. Tyto lokality budou snadno dostupné, ideálně městskou hromadnou dopravou, případně vlakem, tak aby škola výuku stihla během dopoledne a žáci nemuseli za dopravu platit moc peněz. Vždy jsme z uvedeného města vybrali jednu školu, která se bude pilotní výuky účastnit, metodické materiály následně poputují i do ostatních škol ve městě a projekt bude zakončen ukázkovým výukovým programem pro učitele škol z daného města.

Vycházíme z dlouhodobých zkušeností našich lektorů, kteří učí žáky na chráněných územích, v evropsky významných lokalitách a terénech kolem jednotlivých pracovišť Chaloupek. Forma vzdělávání bude tedy 3. - 5. hodinový terénní výukový program pro ZŠ a SŠ zaměřený na biologii či zeměpis, ideálně kombinaci těchto předmětů.

Učíme se o domově
Myšlenka místně ukotveného učení nás už před lety přesvědčila, že učit v místě kde děti žijí o jejich rodném regionu, kořenech, jejich městě a krajině je velmi důležité pro další život místní komunity. V minulých letech jsme vydali regionální učebnice pro Moravské Budějovice, Velkou Bíteš a Okříšky, podpořili jsme vznik drobných komunitních projektů zaměřených právě na místně ukotvené učení. Nyní se chceme intenzivně formou cyklických programů věnovat více školám v regionu a na třech pracovištích nabídneme výukové programy zaměřené na město, region a nejbližší okolí.

Cyklický program je naprostá novinka v práci středisek ekologické výchovy. Díky tomu, že jedno téma řešíme s žáky v průběhu celého roku, v různých ročních obdobích, projektově, má na žáka mnohem větší dopad než jednorázový dopolední výukový program.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.