The Grundtvig Learning Partnership "Let the trees teach us"


Tohoto projektu partnerství Grundtvig se zúčastnily 4 organizace: Groundwork London, Chaloupky o.p.s., Főrderverein Schul-Umwelt-Zentrum Mitte e.V., Berlín a Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Stare Juchy z Polska.

Všechny aktivity se v tomto projektu točily kolem stromů a lesa - témat, ve kterých se protíná mnoho z dnešních otázek souvisejících s ekonomií, společností a životním prostředí.

Projekt byl zaměřen na vzdělávání dospělých. Během devíti společných setkání a mnoha místních aktivit jsme se zabývali následujícími tématy:

- stromy a životní prostředí,

- stromy a kulturní dědictví Evropy,

- stromy, zdraví a odpočinek,

- lesy, stromy a udržitelnost.

Výsledky společného úsilí v podobě brožury "Let the trees teach us" s nabídkou aktivit na tato témata si můžete stáhnout na našich stránkách. Ke stažení je také databáze kontaktů na vzdělávací instituce a soukromé osoby, které se pohybují v oblasti environmentální výchovy.

Projekt přispěl k výměně zkušeností mezi organizacemi, které se zabývají ochranou přírody, vzděláváním a regionálním rozvojem.


Brožura "Let the trees teach us" ke stažení zde.

Databáze kontaktů organizací zapojených do projektu ke stažení zde.


Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.