Příměstský tábor na statku 2020

Přihláška Farma Zašovice Pondělí 20. července 2020 od 08:00 - Pátek 24. července 16:00

Příměstský farmářský tábor na opravdové farmě s péčí o skutečná zvířata. Holinky s sebou! Tábor je určen dětem od 3. do 5. třídy

Již potřetí nabízíme v době prázdnin příměstský tábor na zašovické farmě. Čekají nás nejen hry, ale i práce ve stájích a na pastvinách. Vyrazíme i na výlety do okolí, podíváme se, co v okolí roste, běhá, skáče i létá.

Program probíhá od 8:00 do 16:00.

Zajištěna je dopolední svačinka, oběd a odpolední svačinka, pitný režim po celý den.

Program: Jakub Jansa, jakub.jansa@chaloupky.cz, tel. 608 081 353

Cena: 2.000 Kč

Letáček si můžete stáhnout ZDE

Přihlášky zasílejte do 20. 6. 2020

Přihláška na tábor

Povinná pole
Přihlašuji svého syna (dceru)
Rodič dítěte
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.
1.8. - 21.8. Nový Kanclíř u Chlumu u Třeboně

Japonsko

2.8. - 6.8. Ostrůvek Velké Meziříčí

Vesmírné dobrodružství 1. běh

3.8. - 6.8. Krupská škola

Tábor Cesta do země skřítků II

9.8. - 13.8. Krupská škola

Řemeslné hrátky a letní taškařice

9.8. - 13.8. Ostrůvek Velké Meziříčí

Vesmírné dobrodružství 2. běh

13.8. - 20.8. Řeka Oslava u V.M.

Cesta kolem světa

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.