Příměstský tábor Cesta do pravěku II.

Zbývá několik volných míst

Přihláška Chaloupky Velké Meziříčí - Ostrůvek Pondělí 8. srpna od 08:00 - Pátek 12. srpna 16:00

Příměstský tábor s jedním noclehem je určen pro děti od ukončené 1. do 5. třídy

Tak jako čtveřice chlapců Petr, Jirka, Toník a Jenda se vydáme proti proudu Řeky času na fantastickou výpravu do pravěku Země. Putovat budeme postupně přes dobu ledovou, třetihory, druhohory až k silurskému moři. Na objevné plavbě poznáme minulost planety, rostliny a živočichy, kteří zde žili a prožijeme nemalé dobrodružství.

Cena: 1.900 Kč

Přihlášky: do 31. 5. 2022

Bližší informace: Dana Fňukalová, 566 522 831, 731 440 924

Přihlášení je možné pouze na celý týden.

Povinná pole
Přihlašuji svého syna (dceru)
Rodič dítěte
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.