Období realizace projektu: X. 2017 - II. 2021

Středisko Baliny

Název projektu: Středisko Baliny–centrum pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

Registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_053/0004778

Na projekt je poskytována podpora z EU  

Cílem projektu je zvýšení kvality zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání ve školském zařízení Chaloupky o.p.s. ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v oboru přírodní vědy, technických a řemeslných oborech a při práci s digitálními technologiemi. K vyšší kvalitě vzdělávání přispěje vybudování čtyř odborných učeben včetně nezbytného zázemí a zajištění jejich bezbariérového přístupu. 

V rámci projektu budou rovněž upraveny venkovní prostory se zahradnickými úpravami. Vybudované zázemí bude sloužit jako zázemí pro praktickou výuku venku, v přilehlé zahradě a v terénu. Pro dosažení cíle bude provedena celková rekonstrukce budovy B v obci Baliny.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.