Tábor "Řemeslné hrátky a masopustní taškařice"

Přihláška Krupská škola Pondělí 1. února od 08:00 - Pátek 5. února 17:00

Bude-li se moct uskutečnit, moc si ho užijeme. Čeho? Příměstského tábora o jarních prázdninách!


Společně si osaháme řemesla našich předků - budeme příst, tkát, pracovat se dřevem a nezapomeneme ani na venkovní hry. Závěr tábora bude patřit masopustní veselici.

Doprovod: z Chotěboře a Havlíčkova Brodu zajistíme dle počtu zájemců.

Cena tábora: 1300 Kč (300 za samostatný den).

Zvýhodněná cena pro podpořené z projektu zaměstnanosti 850 Kč.

Přihlášky: zatím předběžné do 25. ledna 2021

Bližší informace: Mgr. Iva Kopecká, tel:734 416 343, e-mail: iva.kopecka@chaloupky.cz

Letáček si můžete stáhnout ZDE

 

Tábor je podpořen z projektu zaměstnanosti

Přihlášky: zatím předběžné do 25. ledna 2021

Povinná pole
Přihlašuji svého syna (dceru)
Rodič dítěte
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.