Hlavní kategorie

Regionální projekty EVVO na CD

Tematická výuka pro žáky základních škol. Na CD naleznete soubory pracovních listů včetně metodického materiálu pro učitele a putovní výstavu pro SŠ. CD vzniklo v rámci projektu Semínka environmentálního vzdělávání pro Vysočinu.

Cena s DPH: 50 

Soubory pracovních listů včetně metodického materiálu pro učitele: Obklopeni přírodou (rostliny a živočichové v našem nejbližším okolí), Příroda živá neživá (o nerostech, horninách,vodě a půdě), Bez práce nejsou koláče (o produktech z rostlin domácích i cizokrajných, ale také o dětské práci a férové produkci). Putovní výstavy pro žáky středních škol - náhledy panelů: A zase ta příroda! (o biodiverzitě a ochraně přírody), Ochrana přírody v Kraji Vysočina (chráněná území Kraje Vysočina), Nakupování pod drobnohledem (o odpovědném nakupování).

 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.