Přijedeme k vám s našimi programy

Přijedeme za vašimi dětmi (červen 2020)

Hmyz v zahradě

(Obraťte se na Kněžice, Velké Meziříčí, Horní Krupou, Krátkou)

(90/180 minut MŠ i ZŠ, venku)
Vydáme se na lov drobných živočichů, kteří se ukrývají ve Vaší školní zahradě. Seznámíme se s nimi a formou hry si zkusíme být v jejich „kůži“. Program bude uzpůsoben možnostem vaší zahrady – lovení je možné ve vodě, v zemi i ve vzduchu.

Smyslové dobrodružství

(Obraťte se na Kněžice, Horní Krupou, Krátkou)

(90/180 minut MŠ i ZŠ, venku)
Myslíte si, že Vaši zahradu znáte? Ale zkoušeli jste ji prozkoumat hmatem, čichem, chutí nebo sluchem? Protáhneme všechny své spící smysly a možná najdeme i poklad.

Paseka (simulační hra)

(Obraťte se na Kněžice)

ZŠ 90 minut, uvnitř
Společnými silami vypěstujeme nový les na místě pusté paseky. Uvidíte, že to není vůbec jednoduché.

Staročeské hry

(Obraťte se na Kněžice, Horní Krupou, Krátkou)

(ZŠ i Mš? 90/180 minut, venku)
Kdo si hraje, nezlobí. Zahrajeme si několik her našich prababiček. Naučíme se například roztáčet káču, cvrnkat kuličky, odpalovat špačka, hrát s fazolemi o fazole a mnoho dalšího.

Půdní badatelé

(Obraťte se na Kněžice, Velké Meziříčí, Horní Krupou, Krátkou)

(90/180 minut)
Půda je zajímavý, ale možná málo známý přírodní materiál, který stojí za prozkoumání. Dá se s ním tvořit, hrát si i objevovat. Během programu se seznámíme se skrytým světem půdních živočichů a prozkoumáme vlastnosti půdy.
Program probíhá v areálu školy.

Na míru

(Obraťte se na Kněžice, Velké Meziříčí, Horní Krupou, Krátkou)

(90/180 minut, venku či uvnitř)
Sníte o programu pro Vaše děti, který nikdo nenabízí? Zavolejte nám a třeba se dokážeme domluvit. Troufáme si na spoustu věcí z přírodních ale i dalších věd.


Kde a za kolik si můžete jednotlivé programy objednat:

Kněžice – Olga Žáková, 736 252 042 olga.zakova@chaloupky.cz

Velké Meziříčí - Dana Fňukalová, 566 522 831, dana.fnukalova@chaloupky.czHorní Krupá

Horní Krupá - Iva Kopecká, 734 416 343, iva.kopecka@chaloupky.cz

Krátká - Marie Rajnošková (Sára), 774 512 790, marie.rajnoskova@chaloupky.cz

Cena: žák 90 min. 80 Kč / 120 Kč (šablony) cena za jednoho žáka

žák 180 min. 100 Kč / 150 Kč (šablony) cena za jednoho žáka
program na míru 150 Kč

Letáček výukových programů „Přijedeme za vašimi dětmi“ si můžete stáhnout ZDE

  

Přijedeme za učiteli

Semináře pro školy v oblasti polytechnické výchovy

1. Badatelsky orientovaná výuka

(přijedeme kdykoliv během celého roku, část programu bude v terénu)

Osvojíme si metodu badatelsky orientovaného učení, vyzkoušíme si všechny fáze badatelsky orientované výuky, naučíme se pracovat s otázkou a hypotézou, ukážeme si různé varianty vlastního výzkumu, zpracování výsledků i prezentace. Provedeme vás celým cyklem badatelství a účastníci si vyzkouší metodu na vlastní kůži. Zaměříme se především na otevřené bádání v terénu a nebudou chybět příklady vhodných pomůcek a literatury. Seminář je vhodným vzděláváním pro vedoucí badatelských klubů.

Cílová skupina: učitelé prvního i druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií.

Zaměření: především na přírodovědné předměty (matematika, fyzika, přírodopis, chemie, zeměpis), vhodné i pro vychovatele a pedagogy volného času
Lektor: Ing. Martin Kříž


2. Regionální učebnice

(přijedeme kdykoliv během celého roku)

Seminář nabídne učitelům a ředitelům škol téma místně ukotveného učení s využitím regionálních učebnic ve výuce. Ukážeme si význam regionálních učebnic, definujeme váš region pro zpracování do učebnice a zaměříme se na jeho specifika. Nabídneme různé pojetí tvorby učebnic. Dozvíte se, jak vznik učebnic financovat, jak je zapojit do ŠVP a výuky jednotlivých předmětů na prvním i druhém stupni ZŠ nebo na SŠ. Součástí semináře bude i ukázka dvaceti učebnic z různých regionů ČR. Jde o motivační seminář, v budoucnu jsme schopni a ochotni vám s vaší regionální učebnicí pomoct.
Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ, ředitelé příslušných školských zařízení
Lektor: Ing. Martin Kříž


3. Výuka v terénu I

(seminář v zahradě či terénu od dubna do října)

Čekají vás praktické ukázky výuky ve školní zahradě či v terénu zaměřené nejen na přírodovědné předměty. Uvidíte a vyzkoušíte si metody výuky v zahradě pro český a cizí jazyk, matematiku, prvouku, vlastivědu a přírodovědu. Přivezeme jednoduché pomůcky, které ocení každý učitel, který chce učivo „vytáhnout“ ze školy ven. Zodpovíme i dotazy týkající se legislativy při výuce v přírodě a zahradě, provedeme vás moderními metodami, doporučíme literaturu.
Cílová skupina: Učitelé prvního stupně ZŠ, vychovatelé
Lektor: Ing. Martin Kříž


4. Výuka v terénu II

(seminář v zahradě či terénu od dubna do října)

Obdoba předchozího semináře je určena učitelům druhého stupně ZŠ a učitelům SŠ. Uvidíte a vyzkoušíte si metody výuky v zahradě pro český a cizí jazyk, matematiku, fyziku, zeměpis, chemii, dějepis a přírodopis. Zaměříme se na jednoduché i složitější pomůcky, na využití chytrých telefonů při výuce v terénu, provedeme vás moderními metodami, doporučíme literaturu.
Cílová skupina: učitelé druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé
Lektor: Ing. Martin Kříž


5. Jak na školní zahradu

(seminář ve školní zahradě od dubna do října)

Jde o praktický seminář, jehož náplň bude odpovídat ročnímu období. Kromě praktické zahradní pedagogiky a témat jako je pěstitelství, půdoznalství, voda v krajině a počasí, zahradní architektura a biodiverzita se budeme věnovat i bezpečnosti práce na zahradě a hygienickým předpisům.
Jaro: zahradní náčiní a práce s ním, kompost a hnojení, záhon nikoho, vyvýšené záhony, semena, sazenice, setí, sázení – rostliny vhodné k pěstování na školní zahradě
Léto: léčivé rostliny – sklizeň, sušení, pěstování letniček a dvouletek, květinové vazby, voda v zahradě, hmyz v zahradě, ptáci v zahradě, jak založit květnatou louku, zelené střechy, doprovodná zeleň, mulčování
Podzim: sklizeň plodů, příklady zpracování (legislativa využívání produktů zahrady ve škole), ukládání a konzervace zeleniny, zazimování zahrady, získávání semen z vlastní zahrady a okolí, stratifikace semen.
Cílová skupina: pedagogové prvního a druhého stupně ZŠ
Lektorky: Ing. Jana Čížková, Ph.D. a Mgr. Iva Kopecká


6. Smyslové vnímání přírody

Během semináře si vysvětlíme, proč jsou smyslové aktivity pro děti důležité, řekneme si, kdy je takovou aktivitu vhodné zařadit, na co nezapomenout a na co si dát pozor. Ověříme si, jak se na některé smyslové aktivity (např. konzumace „divokých“ rostlin) dívá platná legislativa. Budeme se okrajově věnovat také Svobodné hře a jejím významu ve výchově. Venku v přírodě vyzkoušíme množství kratších i delších aktivit, které budou zaměřené na všechny lidské smysly.
Cílová skupina: pedagogové MŠ a prvního stupně ZŠ
Lektorky: Mgr. Vendula Šimková a Bc. Martina Munduchová


7. Práce se dřevem

Seminář odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a představí náměty a činnosti pro práci se dřevem. Dílna je zaměřena ryze prakticky. Účastníci si sami vytvoří několik jednoduchých výrobků, které pak mohou s dětmi ve škole vyrábět, obdrží návody a metodiku pro další tvoření. Nebude chybět ani bezpečnost práce s nožem a dalšími nástroji.
Cílová skupina: Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogičtí pracovníci školních družin, školních klubů, DDM, středisek volného času.
Lektor: Bc. Stanislav Juhas


8. Simulační a strategické hry

(přijedeme kdykoliv během celého roku, část programu bude v terénu)

Na této dílně se zaměřujeme nejen teoreticky na význam a uplatnění strategických a simulačních her ve výuce, ale prakticky si předvedeme ukázky časově náročnějších strategických her a hry s kratší časovou dotací předvedeme v celém rozsahu. Tento typ výuky je vhodný především pro 7. – 9. ročníky ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Ale neopomeneme ani drobnější hry či ukázky simulací pro první stupně ZŠ. Program lektorují zkušení lektoři a autoři mnoha simulačních her, které využíváme při pobytových programech.
Cílová skupina: učitelé prvního i druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé a pedagogové volného času.
Zaměření: globální témata, ekologická výchova a sociální vztahy.
Lektoři: Ing. Martin Kříž a Bc. Martina Munduchová


Semináře pro základní školy v oblasti matematické gramotnosti

9. Matematika a fyzika v přírodě

Seminář je sestaven z praktických ukázek výuky matematiky a fyziky na školní zahradě či v okolí školy. S využitím terénu a přírodnin se dostaneme k tématům průměr, procenta, zlomky, prostorová a rovinná geometrie, osová a středová souměrnost, Pythagorova věta, sklony svahů a trigonometrie, azimut, funkce v přírodě. Z fyziky se tu objeví témata jako optika, akustika, světlo, měření základních veličin a počasí.
Cílová skupina: učitelé druhého stupně ZŠ a učitelé SŠ ()
Lektoři: Ing. Martin Kříž a Ing. Tomáš Krásenský


Cena za jeden seminář je 11.500 Kč (v rámci Kraje Vysočina cestovné zdarma)

Kontakt: Martin Kříž - 775 740 221, martin.kriz@chaloupky.cz

Letáček pro Další vzdělávání pedagogických pracovníků si můžete stáhnout: ZDE 


Akce pro pedagogy v roce 2019 / 2020

Pátek 21. srpna od 14:00 - Neděle 23. srpna 14:00 Lovecký zámeček nad Novou Brtnicí

Hurá z lavic 2020

Tradiční prázdninový soubor seminářů pro učitele MŠ a ZŠ bude tentokrát zaměřen na mimoškolní činnost, školy v přírodě, činnost školních družin...

V rámci šablon vám i v červnu pomůžeme s projektovým dnem či tandemovým vzděláváním…

 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.