Práce se dřevem jako součást polytechnické výchovy 2022

Kapacita naplněna

Dále se NEPŘIHLAŠUJTE. Děkujeme.

Přihláška Chaloupky Baliny Úterý 22. února 2022 od 08:30 - 15:00

Řezbářská dílna opravdu pro každého!

Dílna je zaměřena ryze prakticky. Účastníci si sami vytvoří několik jednoduchých výrobků, které pak mohou s dětmi ve škole vyrábět. Každý obdrží návody a metodiku pro další tvoření.

Nebude chybět ani bezpečnost práce s nožem a dalšími nástroji.

Kurz je akreditován MŠMT-14409/2021-1, lze hradit ze šablon.

Cílová skupina: Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogičtí pracovníci školních družin, školních klubů, DDM, středisek volného času.

Lektor: Bc. Stanislav Juhas

Délka trvání: 6 hod (8 vyučovacích hod.)

Cena: 1.500 Kč (včetně drobného občerstvení).

Kontaktní osoba: Dana Fňukalová, tel.: 731 440 924

Letáček si můžete stáhnout ZDE. Budeme rádi, když nám pomůžete s propagací.

Přihláška

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.