Navýšení kapacity ekocentra Chaloupky Zašovice

Tento projekt je podporován

Číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012201

Období realizace: 2019–2021

 
Cílem projektu je zvýšení kapacity a zkvalitnění činnosti v ekocentru Chaloupky Zašovice prostřednictvím stavebních úprav budovy bývalé školy.
Budou nainstalována nová okna a vstupní dveře. Zateplí se stropy, přístup do budovy bude upraven pro invalidní osoby a budou pořízeny stoly a židle do učebny. 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.