MRKEV – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy

MRKEV je dlouhodobým celostátním programem, který  začal v roce 2001. Od té doby MRKEV roste a sílí. Za tím je úsilí mnoha lidí, koordinátorů, partnerů a učitelů.

Zapojení využívají rad a zkušeností regionálních koordinátorů ze středisek ekologické výchovy. Rozšiřují si své obzory na seminářích, workshopech, setkáních, někteří se dlouhodobě vzdělávají na specializačních studiích, inspirují se v Bedrníku i dalších publikacích, sdílí příklady své dobré praxe.

Na Vysočině je do MRKVe zapojeno 54 škol. Registrační formulář najdou školy a ostatní zájemci ZDE

Krajský koordinátor programu MRKEV: iva.kopecka@chaloupky.cz, tel: 734 416 343

Registrací do programu MRKEV na rok 2022 vám nabízíme tyto služby:
- 4 rozesílky metodických a informačních materiálů včetně časopisu Bedrník
- Speciální příloha všech 4 čísel časopisu Školní zaHRAda
- Možnost zvýhodněné inzerce o vašich projektech v rámci povinné publicity včetně Bedrníku navíc
- Průběžné elektronické rozesílky aktuálních informací

 Přístup do archivu e-bedrnik.cz

Členství v programu MRKEV je otevřeno všem školám i školským zařízením se zájmem o environmentální (ekologickou) výchovu, DDM, SVČ, NNO i ostatním subjektům, avšak rozesílané materiály se nejvíce specializují na základní a střední školy.

Roční poplatek za služby poskytované v programu MRKEV jsou zpoplatněny částkou ve výši 600 Kč za každý kalendářní rok a za každé registrované pracoviště, aby byla podpořena udržitelnost.

Registraci na rok 2022 je třeba provést ONLINE. Následně přijde na Vámi uvedený e-mail formulář registrace k vytištění. Formulář podepište, opatřete razítkem a doručte jej Vašemu krajskému koordinátorovi v písemné podobě či pošlete scan s podpisem.

V registraci naleznete také políčko heslo. Toto heslo Vám bude sloužit k přihlašování do archivu všech čísel časopisu Bedrník v elektronické podobě www.e-bedrnik.cz (kontaktní e-mail, který uvedete v registraci je zároveň login na tento web).

Doručením registrace se Vaše zařízení zavazuje tento registrační poplatek uhradit na základě faktury, kterou Vám pro rok 2022 vystaví Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše, Horní Maršov, a obdržíte ji spolu s první rozesílkou v březnu. Doporučujeme Vám, abyste si vyplněnou registraci před odesláním okopírovali. V případě, že se budete registrovat v průběhu roku 2022, obdržíte fakturu cca do 14 dní po registraci.

Pro další informace můžete kontaktovat Blanku Touškovou, koordinátorku celostátního programu MRKEV.
telefon: +420 721 133 108, e-mail: info@pavucina-sev.cz

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.