Možnosti využití zahradní terapie pro osoby s vývojovým postižením

Přihláška Baliny u Velkého Meziříčí Úterý 25. října od 13:00 - Středa 26. října 16:00

Kurz navazuje na úvodní kurz Využití přírody pro aktivizaci klientů sociálních služeb.

Akreditace MPSV A2021/0526-SP/PC

Obsah kurzu:

1. Základní informace o vybraných vývojových postiženích ve vztahu k zahradní terapii, příklady dobré praxe, obecné zaměření programů pro tuto cílovou skupinu, receptivní zahradní terapie.

2. Základní zahradnické znalosti týkající se výběru vhodného rostlinného materiálu, osvědčených pěstebních postupů a dalších tipů pro vnitřní i venkovní zahradničení, včetně doporučených zahradních prvků a pomůcek.

3. Možnosti, jak začlenit metody zahradní terapie do konceptu zařízení a jak pracovat s motivací uživatelů sociální služby. Principy přípravy programů, konkrétní příklady.

Každý blok obsahuje i praktické ukázky.

Lektoři:

Mgr. Jana Audy

Bc. Martina Kalendová


Cena:

2.800 Kč


Nabízíme zajištění oběda v ceně 170 Kč a možnost přespání ve vlastních spacácích na rozkládacích matracích přímo v ekocentru 100 Kč/noc.
Dále lze využít nabídky ubytovacích služeb v nedalekém Velkém Meziříčí.

Účastníkům základního a navazujícího kurz poskytneme zdarma jeden výtisk publikace Metodika pro poskytování zahradní terapie v sociálních službách.

Letáček si můžete stáhnout ZDE

Cena kurzu: 2.800 Kč

Nabízíme zajištění oběda v ceně 170 Kč

Nocleh ve vlastních spacácích na rozkládacích matracích přímo v ekocentru za 100 Kč/noc.

Nebo lze využít nabídky ubytovacích služeb v nedalekém Velkém Meziříčí.

Svoji volbu prosím napište do poznámky.

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.
8.10. Dům přírody Žďárských vrchů

Krátecký jarmark

9.10. Baliny u Velkého Meziříčí

Na houby - podzimní den v ekocentru Baliny

21.10. - 23.10. Pezinok a okolí

Geovíkend Slovensko 2022

23.10. LMŠ Třebíč, Družstevní ulice

Dýňobraní

24.10. - 25.10. Baliny u Velkého Meziříčí

Využití přírody pro aktivizaci klientů sociálních služeb

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.