Krupské příměstské tábory

Tábory jsou spolufinancovány Evropskou unií

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016057

V rámci projektu budou realizovány příměstské tábory. Cílem projektu je podpora zaměstnanosti osob působících na území MAS Královská stezka a sladění rodinného a pracovního života rodičů a dětí. Proběhne celkem 6 příměstských táborů. Během letních prázdnin 2020 a 2021 budou realizovány 4 tábory. Tábory budou pětidenní s programem pro děti od 8 do 17 hod. O jarních prázdninách 2021 a 2022 proběhnou 2 tábory. Tyto tábory budou v trvání pěti dnů s programem od 8 do 17 hod.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.