Krajina kolem nás a v nás

Přihláška Baliny u Velkého Meziříčí Pondělí 10. července od 08:00 - Pátek 14. července 15:00

Příměstský tábor pro osoby se speciálními potřebami.

Tábor je určen dětem a osobám se speciálními potřebami ve věku od 6ti do 36ti let. Po dohodě je možná i účast zdravého sourozence. Účast těžce znevýhodněné osoby je možná jen v doprovodu vlastního asistenta.

Cena: 2.800 Kč

V ceně je zahrnut program od 9:00 do 15:00 a celodenní pitný režim. Svačina a oběd vlastní.

Podrobnější informace: Michaela Báňová, tel.: 777 486 955, 564 034 536

Přihlašování spuštěno 1. 2. 2023

Povinná pole
Přihlašuji svého syna (dceru)
Rodič dítěte
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.