Kouzlo dávných časů

Přihláška Baliny u Velkého Meziříčí Neděle 9. července od 17:00 - Čtvrtek 13. července 13:00

Tábor pro rodiče nebo prarodiče s dětmi od 3 do 7 let ve stanech s podsadou.

Přeneseme se do doby našich předků a děti se stanou učedníky starých řemesel. Promění se v pekaře, pasáčky, krampláře, valchaře, bylinkáře, papírníka i kováře. Oprášíme zapomenuté hry a společně si užijeme prima zábavu.

Program: v neděli příjezd, ubytování, seznámení se s okolím a sebou navzájem. Program bude probíhat denně od 9 do 16 hodin s polední pauzou, poslední večer bude připraven oheň a noční hra pro děti. Příjezd na tábor je možný i v pondělí ráno do začátku programu.

Strava: plná penze

Cena: 4800 Kč jeden dospělý + jedno dítě, každé další dítě 2 000 Kč

Bližší informace Dana Fňukalová, 566 522 831, 731 440 924

Přihlašování bude spuštěno 1. 2. 2023

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Další rodinní příslušníci
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.