Adéla Svobodová, vedoucí průvodkyně, pedagog
kontakt: +420 724 471 364adela.svobodova@chaloupky.cz
Zkušenosti získala dvouletou praxí v lesní mateřské škole V Závětří v Brně, pořádáním akcí a táborů pro děti a mládež pro DDM Třebíč. Nyní končí studia speciální pedagogiky na Masarykově univerzitě, se specializací na logopedii a surdopedii.

„Již dlouhé roky pracuji s dětmi různých věkových kategorií v rámci organizace DDM Třebíč a realizuji projekty pro děti různých věkových kategorií. Práce s dětmi mě vždy velice bavila a čas s nimi strávený mi připadá velmi smysluplný. Od starších dětí jsem si postupně hledala cestu k těm úplně nejmenším. Dva roky jsem pracovala v lesní mateřské škole v Závětří v Brně, kde jsem byla seznámena s lesní pedagogikou a získala jsem řadu nových zkušeností.  Domnívám se, že ti nejmenší z nás potřebují lásky a péče nejvíce, protože pocity, které jejich dětství zaplňují, formují jejich osobnost. Mám vystudovaný bakalářský program Speciální pedagogika, se zaměřením na vady řeči a sluchové postižení.“

Kurzy: I. modul znakového jazyka, zdravotnický kurz první pomoci MAMA, Akreditovaný kurz Poruchy chování a sociálně patologické chování ve školním prostředí I.


Martina Janečková, průvodkyně, pedagog
kontakt:  martina.janeckova@chaloupky.cz
Dlouholetá průvodkyně v lesním klubu Hájenka v Jihlavě,  kde vede také příměstské tábory. Vystudovala VOŠ pedagogickou ve Sv. Janu pod Skalou a nyní končí studium učitelství pro MŠ na Jihočeské univerzitě.

„Když si vzpomenu na své dětství, vybaví se mi louky, pole, lesy a zahrada. Pocházím z malé vesnice a přírodu jsem měla jako dítě stále kolem sebe. Příroda tak vždy byla a je místem, kam se ráda vracím.
Po základní škole jsem si nebyla zcela jistá tím, co chci v životě dělat. Časem jsem však svou cestu našla a v roce 2003 jsem nastoupila na Vyšší pedagogickou školu ve Svatém Janě pod Skalou, obor Vychovatelství. Díky praxi jsem měla možnost poznat, jak to chodí v mateřské škole, na 1. stupni ZŠ, ve školní družině, dětském domově či ve speciální mateřské škole.
Po ukončení studia jsem si vyzkoušela práci ve školní družině, jako asistent pedagoga nebo učitelka v česko-německé školce v Praze. Díky ročnímu pobytu v Německu jsem měla možnost seznámit se s lesními školkami a tak, když začali vznikat první lesní kluby v ČR, nastoupila jsem jako průvodce do DLK Hájenka ve Zborné u Jihlavy. S tímto klubem mě pojí neuvěřitelných 8 let.
Práce s dětmi je hlavně prací sám na sobě. A tak se neustále vzdělávám.“

Kurzy:  Absolvovala jsem kurz Respektovat a být respektován, různé ekologické a hudební semináře, zajímám se o waldorfskou pedagogiku, letos jsem dokončila studium Učitelství v MŠ na Jihočeské univerzitě a těším se na další nové výzvy.


Vendula Pazderová, průvodkyně, pedagog
kontakt: vendula.pazderova@chaloupky.cz
Pracuje s dětmi s různou mírou postižení jako asistentka pedagoga, v dětských skupinách s montessori prvky. Vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogika na SOŠ pedagogické v Brně.

„Vystudovala jsem střední odbornou školu pedagogickou obor předškolní a mimoškolní pedagogika. Již během let studia jsem hlídala děti rodinám a pomáhala na táborech pro rodiny. Jako dobrovolník jsem se věnovala také několika dětem s autismem. Vždy mě zajímaly alternativní směry, díky nimž jsem se dostala právě sem do lesní mateřské školy. Mým zájmem je také respektující výchova, v níž se snažím neustále vzdělávat. Budu se těšit na vaše děti.“

Kurzy: Nyní dodělávám kurz montessori pedagogiky.Iveta Machátová, koordinátorka
kontakt: 567 213 662, mobil: 731 440 922; iveta.machatova@chaloupky.cz
Založila, zařídila a vedla Zahradu U řeky v Třebíči a s úsilím se pustila i do založení Lesní mateřské školy Chaloupky.


Svatava Toušková, odborná poradkyně
Dlouholetá ředitelka mateřské školy, zkušenosti s pedagogickou a školskou dokumentací.

 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.