Konference Mrkvička: A zase ta zahrada

Přihláška ZOO Jihlava Úterý 7. listopadu od 09:00 - 16:00

Konference pro mateřské školy v kraji Vysočina, téma: A ZASE TA  ZAHRADA
Centrum Podpovrch, ZOO Jihlava

Tradiční setkání pedagogů MŠ a dalších zájemců. Letos se opět budeme věnovat zahradě, ale tentokrát se zaměříme na to, jak z ní mít praktický užitek: pěstování sazenic, smíšené kultury, výsevní kalendář, zpracování úrody a její využití ve školní jídelně. Nebudou chybět příklady dobré praxe a praktické dílny.

Cena : 650 Kč (s občerstvením)

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Ubytování
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.