Klimatické zahrady

Klimatické zahrady – 1.1. – 31.12.2022


Výstupem projektu bude příručka s nákresem na téma Klimatická zahrada, 4 čísla časopisu Školní zahrada, demonstrační prvky a 5 webinářů, které provedou učitele, ředitele škol, úředníky a zastupitele obcí a měst tématem zahrad (školních i veřejných), a to pohledem adaptačních a mitigačních opatření v zahradách a ve veřejném prostoru. Přinesou nápady nejen pro realizaci zahrad, ale i do výuky žáků, nabídnou modelové prvky, které lze využívat v zahradě i ve volné krajině a nabídnou příklady dobré praxe.

Více informací: http://www.skolni-zahrada.cz/klimatickazahrada/

 

„„Projekt byl podpořen Ministerstvem životního prostředí, projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“.“

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.