Klimatická porada

Kapacita naplněna

Dále se NEPŘIHLAŠUJTE. Děkujeme.

Přihláška Brno, Lipka Kamenná Pátek 16. prosince 2022 od 09:00 - 15:00

Setkání lektorů ekologické výchovy, kteří chtějí spolupracovat na společných výukových programech zaměřených na změny klimatu.

Akce je určena výhradně lektorům environmentální výchovy z ekocenter a dalších podobně zaměřených organizací. Jde o odstartování přípravy společných programů zaměřených na klimatickou změnu napříč Českou republikou.
- Cena 250 Kč je příspěvek na občerstvení a nájmy prostor.
- Lektoři jsou zaplacení z projektu Klimatická národní síť přes Státní fond životního prostředí.
- Sejdeme se v Brně na Kamenné (na Lipce) v čase 9:00 - 15:00
- Hlaste se do konce listopadu, ale zároveň co nejrychleji, kapacita místnosti je omezená
- Více informací tady: Martin Kříž, tel 775 740 221, e-mail: martin.kriz@chaloupky.cz

Program:

9:00 - 12:00 Klima v souvislostech (připravují Fakta o klimatu)

- co hoří, o čem vlastně učit, kde dávat největší důraz,
- oblasti: počasí a podnebí/ vývoj klimatu/ skleníkový efekt/ koloběh uhlíku/ příčiny a důsledky/ adaptace a mitigace/ mezinárodní a občanské reakce/ modely a scénáře

12:30 - 15:00 Diskuse na podobách EVP o změnách klimatu (připravují Martin Kříž a Michal Medek)

- nastavení cílů vznikajících EVP, témat, ustanovení pracovních skupin a harmonogramu přípravy
- pro diskusi si nastudujte publikaci Klima se mění a co my (především str. 15)

 

 

Partneři akce:

Přihlašujte se do konce listopadu 2022 tady:

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.
10.12. Baliny u Velkého Meziříčí

Vánoční ladění

26.12. - 31.12. Dům přírody Žďárských vrchů

Krátecké kufrování

26.12. - 31.12. Dům přírody Žďárských vrchů

Zimní stopovaná

28.12. Třebíč, skautská základna Srdíčko

Třebíčské kufrování

29.12. Horácké muzeum v Novém Městě na Moravě

Novoměstské kufrování

19.1. 2024 - 21.1. Chaloupky Kněžice

Ekovíkend - šetrně pro budoucnost

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.