Jarní příměstský tábor na Ostrůvku

Přihláška Chaloupky Velké Meziříčí Úterý 10. března 2020 od 09:00 - Čtvrtek 12. března 16:00

Příměstský tábor plný řemesel, bude náš třídenní tábor v ekocentru Chaloupky Velké Meziříčí, Ostrůvek 288/2

Tábor je určen pro žáky 1. stupně

Budeme si hrát, tvořit a trávit čas v zahradě a okolí.

V úterý se seznámíme s košíkářstvím a půjdeme na procházku

Ve středu si vyzkoušíme práci dráteníka a vyrobíme ptačí budku

Ve čtvrtek se naučíme pracovat se dřevem a něco dobrého si uvaříme

Cena: 250 Kč/den

Bližší informace: Dana Fňukalová, 566 522 831, 731 440 924

Letáček si můžete stáhnout ZDE

Zde prosím vyplňte přihlášku na Jarní příměstský tábor na Ostrůvku.

Přihlášku vyplňte do 1. března!

Přihlásit se lze i na jednotlivé dny. Jídlo na celý den s sebou.

Povinná pole
Přihlašuji svého syna (dceru)
Rodič dítěte
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Jsme partneři projektu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ
NA VYSOČINĚ CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_071/00132, který je spolufinancován Evropskou unií

1.7. - 3.7.

Ptáčkové

5.7. - 10.7. Chaloupky Kněžice

Klíč pána času

7.7. - 10.7. Baliny u V. Meziříčí

Léto s Ferdou Mravencem

11.7. - 16.7. Chaloupky Kněžice

Kovářský tábor 1. běh

11.7. - 14.7. Baliny u V. Meziříčí

Dřevořezání pod širým nebem

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.