Hurá z lavic 2024

Přihláška Kněžice, Jihlava, Brtnice Středa 21. srpna od 12:00 - Pátek 23. srpna 12:00

Jak využít ke vzdělávání prostor města? Pro učitele žáků od 5. třídy ZŠ po SŠ a všechny, kteří pracují s dětmi tohoto věku

Letošní Hurá z lavic přináší nápady a aktivity všem, kteří mají ze školy blíž do města než do divočiny. Vyzkoušíte si, že i prostor lidských sídel přináší mnoho zajímavých možností  jak se učit venku, mezioborově, v kontextu. Společně město prožijeme fyzikálně, historicky, orientačně  i hravě. Jeden den semináře proběhne v historickém centru Jihlavy, další v malebné Brtnici. Bydlet budeme v pobytovém ekocentru Chaloupky Kněžice, kam se sjedeme první den.

Seminář využijí nejen učitelé dějepisu, občanky, češtiny, přírodopisu a fyziky, ale každý, kdo pracuje s dětmi od 5. třídy ZŠ po SŠ a chce aplikovat moderní metody real world learning ("učení v opravdovém světě"). Akce je i pro ty, kteří bydlí v malém městečku, případně mají takové místo poblíž.

 

Předběžný program:

Středa 21.8.2024 (Pobytové ekocentrum Kněžice)
12:00 oběd
Místně zakotvené učení
Regionální učebnice
"Historie na hromadě hlíny" (aktivita modelovaní proměny krajiny s hlínou/pískem)
Filmový večer - krátké snímky o Jihlavě
 
Čtvrtek 22.8.2024 (Jihlava)
Pocitová mapa
Modrozelená infrastruktura města (aneb jak hospodařit s dešťovou vodou, abychom zlepšovali kvalitu života i prostředí)
Fyzikálně-stavební vycházka (s Tomášem Krásenským)
Questing (rýmovaná hledací hra v terénu)
RVP a město
 
Pátek 23.8.2024 (Brtnice)
Hra po Brtnici
Fotocesta
12:00 oběd
 

Cena:

2500,- na osobu (možno platit ze šablon)

 

Kontakty:

Program Hurá z lavic: Martina Munduchová, martina.munduchova@chaloupky.cz, tel. 723 146 757
Ubytování: Olga Žáková, olga.zakova@chaloupky.cz, tel. 568 870 434

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Ubytování
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.