Hurá z lavic 2022

Přihláška Kněžice Středa 24. srpna od 12:00 - Pátek 26. srpna 13:00

Letošní Hurá z lavic je zaměřeno na nové metody, modernizaci výuky ve škole a na zpětnou vazbu především ve výuce přírodovědných předmětů. 

Tady očekávejte v nejbližších dnech anotace programů i časový rozvrh, kapacita akce je 30 učitelů.

Ve středu vás čeká s dobrými otázkami Katka Jančaříková (Pedagogická fakulta UK).

Ve čtvrtek proběhne celodenní workshop zaměřený na nefrontální metody s Robertem Čapkem (Líný učitel).

V pátek si ukážeme jak na zpětnou vazbu s Šárkou Křepelkovou Doležalovou (Učíme se Venku).

Cena:

ve stanu nebo v chatce (vlastní spacák): 2500,- Kč

na ložnicích (vlastní spacák): 2700,- Kč

pokoj s WC (v našem povlečení): 3000,- Kč

 

Program: Martin Kříž (martin.kriz@chaloupky.cz, 775 740 221)

Ubytování a strava: Olga Žáková (knezice@chaloupky.cz, 568 870 434)

 

Zde se prosím přihlaste:

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Ubytování
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.