Hurá z lavic 2022

Přihláška Kněžice Středa 24. srpna od 12:00 - Pátek 26. srpna 13:00

Letošní Hurá z lavic je zaměřeno na nové metody, modernizaci výuky ve škole a na zpětnou vazbu především ve výuce přírodovědných předmětů. 

Akce je akreditována MŠMT v rámci DVPP: č.j. MSMT-6754/2022-3-260 ze dne 18.3.2022.

24. 8. středa od 13:00 (začínáme ve 12:00 obědem)

Účastníci vzdělávacího programu se seznámí s didaktickými zásadami v přírodovědném vzdělávání. Naučí se jejich znalost využívat v přípravě na vlastní vyučovací hodinu, v hodnocení své práce a také při vybírání a úpravě přebíraných materiálů např. z Portálu RVP. lektor: Kateřina Jančaříková

25. 8. čtvrtek:

alternativní a podporující výukové metody
Účastníci školení budou schopni posoudit klady a zápory alternativních a klasických vyučovacích metod a poznají jejich důležitost při budování klimatu ve školní třídě. Získají informace o podstatě jednotlivých způsobů výuky a o možnostech jejich využití. lektor: Robert Čapek (líný učitel)

26. 8. pátek (ukončení ve 13:00)

Zpětná vazba ve výuce
Význam zpětné vazby, praktické ukázky zpětné vazby při výuce a po ní, rozdíl mezi zpětnou vazbou, hodnocením a evaluací, podporující zpětná vazba, metoda EUR, praktický nácvik. Další práce se zpětnou vazbou. Praktický workshop, kde si účastníci vyzkoušejí tvorbu zpětnovazebních dotazníků a dalších nenáročných a jednoduchých postupů. lektor: Šárka Křepelková

Cena:

ve stanu nebo v chatce (vlastní spacák): 2500,- Kč

na ložnicích (vlastní spacák): 2700,- Kč

pokoj s WC (v našem povlečení): 3000,- Kč

Program: Martin Kříž (martin.kriz@chaloupky.cz, 775 740 221)

Ubytování a strava: Olga Žáková (knezice@chaloupky.cz, 568 870 434)

 

Zde se prosím přihlaste:

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Ubytování
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.