Hurá z lavic / Hurá ze školky

Kapacita naplněna

Dále se NEPŘIHLAŠUJTE. Děkujeme.

Přihláška Chaloupky Kněžice Pátek 23. srpna 2019 od 12:00 - Neděle 25. srpna 12:00

Těšit se můžete na využití přírodnin (třeba bláta) v uměleckém pojetí přírody. Na fotografii, barvy z půdy, dílničky v přírodě, krajinomalbu i artefiletiku. Něco využijete ve škole, něco v běženém životě, něco ve školce a něco třeba nikdy, ale je super si to vyzkoušet.

Projekt EDUGARD ATCZ65  

       

Kontakt:

PROGRAM: Martin Kříž, tel: 775 740 221, martin.kriz@chaloupky.cz

UBYTOVÁNI a STRAVA: Olga Žáková, tel: 568 870 434 (v pracovní dny) 7:00-15:00, olga.zakova@chaloupky.cz

 

Přihláška na Hurá z lavic

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Ubytování
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.