Hmyzí rodina

Kapacita naplněna

Dále se NEPŘIHLAŠUJTE. Děkujeme.

Přihláška Chaloupky Kněžice Pondělí 8. července 2019 od 09:00 - Sobota 13. července 16:00

Tradiční tábor pro rodiče a děti do 10 let

Letos je tábor věnován hmyzu a dalším drobným živočichům.  Na téma hmyz budeme nejen bádat a dovídat se, ale také tvořit, malovat, hrát a možná nějaké hmyzáky ochutnáme. Výlet, divadlo a občasné večerní tvoření je zajištěno.

Cena: (strava, ubytování, program, materiály)

 Věková kategorie / komfort pokoj s příslušenstvím společná ložnice (nutný vlastní spacák) stan
 Dospělí 3.500 Kč 3.050 Kč 2.850 Kč
 Děti od tří let 2.900 Kč 2.700 Kč 2.500 Kč

Děti do tří let (ročník 2016 a mladší) bez nároku na stravu a lůžko 500 Kč. Rodič dítěte do tří let má slevu z programu 400 Kč.

Letáček si můžete stáhnout ZDE

Přihlášky do 15. května 2019

Přihláška na tábor

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Další rodinní příslušníci
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.