Košík 0 

Další vzdělávání pedagogů

Akce pro pedagogy v roce 2018

Čtvrtek 14. června od 09:00 - 14:00 Baliny

Učíme se v zahradě III.

Seminář určený učitelům I. stupně ZŠ (třetí díl cyklu výuky v zahradě)

Pátek 2. listopadu od 09:00 - Pondělí 5. listopadu 14:00 Železné hory

Geovíkend Železné hory

Vždy po dvou letech vyrážíme za kameny, tentokrát do Železných hor.


Chaloupky jsou akreditovanou organizací pro další vzdělávání pedagogických pracovníků č.j. MSMT-10728/2018-1 s platností do 23. 4. 2024.


 

Stálá nabídka seminářů, se kterými přijedeme na vaši školní zahradu, do vaší školy, dílny...

kontaktujte nás: Ing. Martin Kříž, martin.kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221

1. Badatelsky orientovaná výuka

I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ

Seminář zaměřený na využití metody badatelsky orientované výuky na základní škole. A to na praktickém příkladu takové výuky s využitím otevřeného bádání s využitím výzkumu v terénu. Seminář by měl mít minimálně tři hodiny, určen je pro oba stupně ZŠ a pro všechny typy přírodovědných předmětů. Se seminářem jsme schopni zajet přímo do školy a proškolit učitelský sbor.

Garant: Ing. Martin Kříž, počet účastníků: 15-20, délka trvání 4-6 hodin.

2. Výuka v terénu

I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, SŠ

Jak vnímat, poznávat a zkoumat krajinu, jak se v přírodě orientovat, jak tu učit různé předměty. Půjde o terénní seminář s praktickými ukázkami aktivit, účastníci dostanou navíc metodickou publikaci Krajina nápadů. Určeno učitelům základních a středních škol, především pak přírodovědných předmětů.

Garant: Ing. Martin Kříž, počet účastníků: 15-20, délka trvání 3-6 hodin.

3. Zahrada, která učí

I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, MŠ

Seminář zaměřený na využití zahrady pro výuku především přírodovědných předmětů. Dozvíte se, jak má vypadat školní zahrada, aby tu šla učit nejen biologie, ale třeba i matematika a fyzika a ukážeme si aktivity, které se dají na školní zahradě dělat s využitím různých metod a forem výuky.

Se seminářem jsme schopni zajet přímo do školy a proškolit učitelský sbor.

Garant: Ing. Martin Kříž, počet účastníků: 15-20, délka trvání 3-6 hodin.

4. Zahradní pedagogika aneb pěstitelské práce moderně

I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ

Moderní pěstitelské práce, jak založit přírodní školní zahradu, jak ji plánovat, stavět a využívat společně se žáky. Určeno učitelům pěstitelských prací a přírodopisu, pro učitele na I. i II. stupni ZŠ, správcům zahrad.  Seminář by měl probíhat v sezóně v modelové školní zahradě.

Se seminářem jsme schopni zajet přímo do školy a proškolit učitelský sbor.

Garant: Ing. Jana Čížková, Ph.D., počet účastníků: 15-20, délka trvání 4-6 hodin.

5. Práce se dřevem jakou součást polytechnické výuky

I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ

Seminář odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a představí náměty a činnosti pro práci se dřevem. Seminář je zaměřen prakticky, účastníci si sami vytvoří několik jednoduchých výrobků, které pak mohou s dětmi ve škole vyrábět. Účastníci obdrží návody a metodiku pro další tvoření. 

Se seminářem jsme schopni zajet přímo do školy a proškolit učitelský sbor.

Garant: Bc. Stanislav Juhas, počet účastníků vzhledem k náročnosti na prostor: 12, délka trvání 4-6 hodin.

7. Regionální učebnice

I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ

Na semináři se dozvíte, jak na vlastní regionální učebnici, jak vymezit region, co je a není regionální výuka, zásady psaní učebnic i jejich význam. Určeno pro ředitele škol, učitele i představitele obcí a měst.

Garant: Ing. Martin Kříž, počet účastníků: 15-20, délka trvání 3-4 hodiny.