Košík 0 

Další vzdělávání pedagogů


Chaloupky jsou akreditovanou organizací pro další vzdělávání pedagogických pracovníků

č. j. MSMT-10728/2018-1 s platností do 23. 4. 2024.


 

Šablony II - pro školní rok 2019–20

Na popularizaci a propagaci školních zahrad se zaměřujeme v podstatě od počátku naší existence. Za tu dobu jsme nasbírali mnoho cenných zkušeností, které předáváme dál. Píšeme metodiky zaměřené na práci v zahradě, vyrábíme pomůcky, vydáváme klíče a atlasy pro terénní přírodovědu a zahradní pedagogiku. Vydáváme časopis Školni zaHRAda. Pořádáme semináře, exkurze a letní školy, specializujeme se na badatelsky orientovanou výuku, na místně ukotvené učení a na přenos běžného učiva napříč předměty do zahrady či přírody.

  • Pro váš pedagogický sbor či jednotlivé učitele nabízíme tyto semináře, které jsme připravili v rámci Šablon II
  • Zaměřené jsou zejména na polytechnickou výchovu
  • Kontaktujte nás: Ing. Martin Kříž, martin.kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221
  • Délka semináře: 8 hod (á 45 minut)
  • Složením jednotlivých seminářů je možno realizovat i vícedenní akce
  • Cena: 1150,- Kč na učitele, k ceně připočítáme dopravu lektora
  • Počet účastníků: od 10 do 30 učitelů

Letáček s naší nabídkou na vytištění si můžete stáhnout ZDE

Nabízíme tyto semináře určené pro pedagogický sbor či jednotlivé učitele. Zaměřené jsou zejména na polytechnickou výchovu

Kontaktujte nás: Ing. Martin Kříž, martin.kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221

Semináře pro školy v oblasti polytechnické výchovy

1. Badatelsky orientovaná výuka

(přijedeme kdykoliv během celého roku, část programu bude v terénu)

Osvojíme si metodu badatelsky orientovaného učení, vyzkoušíme si všechny fáze badatelsky orientované výuky, naučíme se pracovat s otázkou a hypotézou, ukážeme si různé varianty vlastního výzkumu, zpracování výsledků i prezentace. Provedeme vás celým cyklem badatelství a účastníci si vyzkouší metodu na vlastní kůži. Zaměříme se především na otevřené bádání v terénu a nebudou chybět příklady vhodných pomůcek a literatury. Seminář je vhodným vzděláváním pro vedoucí badatelských klubů.

Cílová skupina: učitelé prvního i druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií.

Zaměření: především na přírodovědné předměty (matematika, fyzika, přírodopis, chemie, zeměpis), vhodné i pro vychovatele a pedagogy volného času
Lektor: Ing. Martin Kříž


2. Regionální učebnice

(přijedeme kdykoliv během celého roku)

Seminář nabídne učitelům a ředitelům škol téma místně ukotveného učení s využitím regionálních učebnic ve výuce. Ukážeme si význam regionálních učebnic, definujeme váš region pro zpracování do učebnice a zaměříme se na jeho specifika. Nabídneme různé pojetí tvorby učebnic. Dozvíte se, jak vznik učebnic financovat, jak je zapojit do ŠVP a výuky jednotlivých předmětů na prvním i druhém stupni ZŠ nebo na SŠ. Součástí semináře bude i ukázka dvaceti učebnic z různých regionů ČR. Jde o motivační seminář, v budoucnu jsme schopni a ochotni vám s vaší regionální učebnicí pomoct.
Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ, ředitelé příslušných školských zařízení
Lektor: Ing. Martin Kříž


3. Výuka v terénu I

(seminář v zahradě či terénu od dubna do října)

Čekají vás praktické ukázky výuky ve školní zahradě či v terénu zaměřené nejen na přírodovědné předměty. Uvidíte a vyzkoušíte si metody výuky v zahradě pro český a cizí jazyk, matematiku, prvouku, vlastivědu a přírodovědu. Přivezeme jednoduché pomůcky, které ocení každý učitel, který chce učivo „vytáhnout“ ze školy ven. Zodpovíme i dotazy týkající se legislativy při výuce v přírodě a zahradě, provedeme vás moderními metodami, doporučíme literaturu.
Cílová skupina: Učitelé prvního stupně ZŠ, vychovatelé
Lektor: Ing. Martin Kříž


4. Výuka v terénu II

(seminář v zahradě či terénu od dubna do října)

Obdoba předchozího semináře je určena učitelům druhého stupně ZŠ a učitelům SŠ. Uvidíte a vyzkoušíte si metody výuky v zahradě pro český a cizí jazyk, matematiku, fyziku, zeměpis, chemii, dějepis a přírodopis. Zaměříme se na jednoduché i složitější pomůcky, na využití chytrých telefonů při výuce v terénu, provedeme vás moderními metodami, doporučíme literaturu.
Cílová skupina: učitelé druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé
Lektor: Ing. Martin Kříž


5. Jak na školní zahradu

(seminář ve školní zahradě od dubna do října)

Jde o praktický seminář, jehož náplň bude odpovídat ročnímu období. Kromě praktické zahradní pedagogiky a témat jako je pěstitelství, půdoznalství, voda v krajině a počasí, zahradní architektura a biodiverzita se budeme věnovat i bezpečnosti práce na zahradě a hygienickým předpisům.
Jaro: zahradní náčiní a práce s ním, kompost a hnojení, záhon nikoho, vyvýšené záhony, semena, sazenice, setí, sázení – rostliny vhodné k pěstování na školní zahradě
Léto: léčivé rostliny – sklizeň, sušení, pěstování letniček a dvouletek, květinové vazby, voda v zahradě, hmyz v zahradě, ptáci v zahradě, jak založit květnatou louku, zelené střechy, doprovodná zeleň, mulčování
Podzim: sklizeň plodů, příklady zpracování (legislativa využívání produktů zahrady ve škole), ukládání a konzervace zeleniny, zazimování zahrady, získávání semen z vlastní zahrady a okolí, stratifikace semen.
Cílová skupina: pedagogové prvního a druhého stupně ZŠ
Lektorky: Ing. Jana Čížková, Ph.D. a Mgr. Iva Kopecká


6. Smyslové vnímání přírody

Během semináře si vysvětlíme, proč jsou smyslové aktivity pro děti důležité, řekneme si, kdy je takovou aktivitu vhodné zařadit, na co nezapomenout a na co si dát pozor. Ověříme si, jak se na některé smyslové aktivity (např. konzumace „divokých“ rostlin) dívá platná legislativa. Budeme se okrajově věnovat také Svobodné hře a jejím významu ve výchově. Venku v přírodě vyzkoušíme množství kratších i delších aktivit, které budou zaměřené na všechny lidské smysly.
Cílová skupina: pedagogové MŠ a prvního stupně ZŠ
Lektorky: Mgr. Vendula Šimková a Bc. Martina Munduchová


7. Práce se dřevem

Seminář odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a představí náměty a činnosti pro práci se dřevem. Dílna je zaměřena ryze prakticky. Účastníci si sami vytvoří několik jednoduchých výrobků, které pak mohou s dětmi ve škole vyrábět, obdrží návody a metodiku pro další tvoření. Nebude chybět ani bezpečnost práce s nožem a dalšími nástroji.
Cílová skupina: Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogičtí pracovníci školních družin, školních klubů, DDM, středisek volného času.
Lektor: Bc. Stanislav Juhas


8. Simulační a strategické hry

(přijedeme kdykoliv během celého roku, část programu bude v terénu)

Na této dílně se zaměřujeme nejen teoreticky na význam a uplatnění strategických a simulačních her ve výuce, ale prakticky si předvedeme ukázky časově náročnějších strategických her a hry s kratší časovou dotací předvedeme v celém rozsahu. Tento typ výuky je vhodný především pro 7. – 9. ročníky ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Ale neopomeneme ani drobnější hry či ukázky simulací pro první stupně ZŠ. Program lektorují zkušení lektoři a autoři mnoha simulačních her, které využíváme při pobytových programech.
Cílová skupina: učitelé prvního i druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé a pedagogové volného času.
Zaměření: globální témata, ekologická výchova a sociální vztahy.
Lektoři: Ing. Martin Kříž a Bc. Martina Munduchová


Semináře pro základní školy v oblasti matematické gramotnosti

9. Matematika a fyzika v přírodě

Seminář je sestaven z praktických ukázek výuky matematiky a fyziky na školní zahradě či v okolí školy. S využitím terénu a přírodnin se dostaneme k tématům průměr, procenta, zlomky, prostorová a rovinná geometrie, osová a středová souměrnost, Pythagorova věta, sklony svahů a trigonometrie, azimut, funkce v přírodě. Z fyziky se tu objeví témata jako optika, akustika, světlo, měření základních veličin a počasí.
Cílová skupina: učitelé druhého stupně ZŠ a učitelé SŠ ()
Lektoři: Ing. Martin Kříž a Ing. Tomáš Krásenský

Akce pro pedagogy v roce 2019 / 2020

Sobota 25. dubna od 09:00 - 16:00 Krupská škola

Vysoký záhon

Sledujte aktuální změny na našem webu. V případě trvání nouzového stavu budeme muset změnit termín.

Pátek 21. srpna od 14:00 - Neděle 23. srpna 14:00 Lovecký zámeček nad Novou Brtnicí

Hurá z lavic 2020

Tradiční prázdninový soubor seminářů pro učitele MŠ a ZŠ bude tentokrát zaměřen na mimoškolní činnost, školy v přírodě, činnost školních družin...

Pátek 20. listopadu od 12:00 - Sobota 21. listopadu 14:00 Chaloupky Kněžice

Badatelský víkend 2020 I.

Vzhledem ke změně termínů otevíráme znovu možnost se přihlásit.
Vy, kterým se nový termín nehodí, dejte to prosím neprodleně vědět.

Pátek 27. listopadu od 12:00 - Neděle 29. listopadu 14:00 Chaloupky Kněžice

Badatelský víkend 2020 II.

Vzhledem ke změně termínů otevíráme znovu možnost se přihlásit.
Vy, kterým se nový termín nehodí, dejte to prosím neprodleně vědět.