Další vzdělávání pedagogů

V srpnu 2023 otevíráme specializační studium pro koordinátory EV zaměřené na změnu klimatu.

Více informací a přihláška s vyjádřením předběžného zájmu TADY.

Akce pro pedagogy v roce 2022 / 2023

Sobota 10. června od 09:00 - Neděle 11. června 13:00 Chaloupky Kněžice

Mineralogická burza

Mineralogické burzy na Chaloupkách už jsou tradicí, tentokrát bude díky prodejcům ze Slovenska burza mezinárodní. V sobotu vás čeká burza, v neděli exkurze.

Čtvrtek 15. června od 07:30 - 17:30 Střední Čechy

Toulavý autobus 2023 - se zaměřením na MŠ

Pojeďte s námi nasbírat inspiraci - fotka sice vydá za tisíc slov, ale vidět na vlastní oči je k nezaplacení.

Pondělí 21. srpna od 12:00 - Sobota 26. srpna 15:00 Vysočina/ Pardubický kraj

Klimatické specializační studium EVVO

Otevíráme specializační studium pro koordinátory ekologické výchovy (250 hodin) zaměřené na klimatické vzdělávání.

Středa 23. srpna od 12:00 - Pátek 25. srpna 13:00 Kněžice

Hurá z lavic 2023

Letošní Hurá z lavic má podtitul Klima VENKU a můžete se těšit na ukázky mezipředmětových klimatických lekcí. Pro učitele žáků od 5. třídy ZŠ po SŠ.


Chaloupky jsou akreditovanou organizací pro další vzdělávání pedagogických pracovníků č. j. MSMT-10728/2018-1 s platností do 23. 4. 2024.


  • Pro váš pedagogický sbor či jednotlivé učitele nabízíme tyto semináře, které jsme připravili v rámci Šablon OP JAK

  • Zaměřené jsou zejména na environmentální výchovu, ale i matematickou gramotnost, nové metody...

  • Délka semináře: 4 - 8 hod (á 45 minut)

  • Složením jednotlivých seminářů je možno realizovat i vícedenní akce

  • Cena: 7 000 - 10 000,- Kč na sborovnu, k ceně připočítáme dopravu lektora  (8 Kč/km)

  • Počet účastníků: od 10 do 30 učitelů

  • Na co lze využít šablony OP JAK jsme nastínili v našem BLOGU

Nabízíme tyto semináře určené pro pedagogický sbor či jednotlivé učitele. Zaměřené jsou zejména na environmentální výchovu.

Kontaktujte nás: Mgr. Iva Kopecká, iva.kopecka@chaloupky.cz, tel: 734 416 343


1. Badatelsky orientovaná výuka

(přijedeme kdykoliv během celého roku, část programu bude v terénu)

Osvojíme si metodu badatelsky orientovaného učení, vyzkoušíme si všechny fáze badatelsky orientované výuky, naučíme se pracovat s otázkou a hypotézou, ukážeme si různé varianty vlastního výzkumu, zpracování výsledků i prezentace. Provedeme vás celým cyklem badatelství a účastníci si vyzkouší metodu na vlastní kůži. Zaměříme se především na otevřené bádání v terénu a nebudou chybět příklady vhodných pomůcek a literatury. Seminář je vhodným vzděláváním pro vedoucí badatelských klubů.

Cílová skupina: učitelé prvního i druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií.

Zaměření: především na přírodovědné předměty (fyzika, přírodopis, chemie, zeměpis), vhodné i pro vychovatele a pedagogy volného času
Lektoři: Ing. Martin Kříž, Mgr. Vendula Šimková, Bc. Martina Munduchová, Mgr. Jana Audy, Mgr Marie Rajnošková, Mgr. Alena Tomandlová Ruxová, Mgr. Iva Kopecká


2. Regionální učebnice

(přijedeme kdykoliv během celého roku)

Seminář nabídne učitelům a ředitelům škol téma místně ukotveného učení s využitím regionálních učebnic ve výuce. Ukážeme si význam regionálních učebnic, definujeme váš region pro zpracování do učebnice a zaměříme se na jeho specifika. Nabídneme různé pojetí tvorby učebnic. Dozvíte se, jak vznik učebnic financovat, jak je zapojit do ŠVP a výuky jednotlivých předmětů na prvním i druhém stupni ZŠ nebo na SŠ. Součástí semináře bude i ukázka dvaceti učebnic z různých regionů ČR. Jde o motivační seminář, v budoucnu jsme schopni a ochotni vám s vaší regionální učebnicí pomoct.
Cílová skupina: učitelé ZŠ a SŠ, ředitelé příslušných školských zařízení
Lektor: Ing. Martin Kříž


3. Výuka v terénu I

(seminář v zahradě či terénu od dubna do října)

Čekají vás praktické ukázky výuky ve školní zahradě či v terénu zaměřené nejen na přírodovědné předměty. Uvidíte a vyzkoušíte si metody výuky v zahradě pro český a cizí jazyk, matematiku, prvouku, vlastivědu a přírodovědu. Přivezeme jednoduché pomůcky, které ocení každý učitel, který chce učivo „vytáhnout“ ze školy ven. Zodpovíme i dotazy týkající se legislativy při výuce v přírodě a zahradě, provedeme vás moderními metodami, doporučíme literaturu.
Cílová skupina: Učitelé prvního stupně ZŠ, vychovatelé
Lektoři: Ing. Martin Kříž, Mgr. Vendula Šimková, Bc. Martina Munduchová, Mgr. Jana Audy, Mgr Marie Rajnošková, Mgr. Alena Tomandlová Ruxová, Mgr. Iva Kopecká


4. Výuka v terénu II

(seminář v zahradě či terénu od dubna do října)

Obdoba předchozího semináře je určena učitelům druhého stupně ZŠ a učitelům SŠ. Uvidíte a vyzkoušíte si metody výuky v zahradě pro český a cizí jazyk, matematiku, fyziku, zeměpis, chemii, dějepis a přírodopis. Zaměříme se na jednoduché i složitější pomůcky, na využití chytrých telefonů při výuce v terénu, provedeme vás moderními metodami, doporučíme literaturu.
Cílová skupina: učitelé druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé
Lektoři: Ing. Martin Kříž, Mgr. Vendula Šimková, Bc. Martina Munduchová, Mgr. Jana Audy, Mgr Marie Rajnošková, Mgr. Alena Tomandlová Ruxová, Mgr. Iva Kopecká


5. Jak na školní zahradu

(seminář ve školní zahradě od dubna do října)

Jde o praktický seminář, jehož náplň bude odpovídat ročnímu období. Kromě praktické zahradní pedagogiky a témat jako je pěstitelství, půdoznalství, voda v krajině a počasí, zahradní architektura a biodiverzita se budeme věnovat i bezpečnosti práce na zahradě a hygienickým předpisům.
Jaro: zahradní náčiní a práce s ním, kompost a hnojení, záhon nikoho, vyvýšené záhony, semena, sazenice, setí, sázení – rostliny vhodné k pěstování na školní zahradě
Léto: léčivé rostliny – sklizeň, sušení, pěstování letniček a dvouletek, květinové vazby, voda v zahradě, hmyz v zahradě, ptáci v zahradě, jak založit květnatou louku, zelené střechy, doprovodná zeleň, mulčování
Podzim: sklizeň plodů, příklady zpracování (legislativa využívání produktů zahrady ve škole), ukládání a konzervace zeleniny, zazimování zahrady, získávání semen z vlastní zahrady a okolí, stratifikace semen.
Cílová skupina: pedagogové prvního a druhého stupně ZŠ
Lektorky: Ing. Jana Čížková, Ph.D. a Mgr. Iva Kopecká


6. Smyslové vnímání přírody

Během semináře si vysvětlíme, proč jsou smyslové aktivity pro děti důležité, řekneme si, kdy je takovou aktivitu vhodné zařadit, na co nezapomenout a na co si dát pozor. Ověříme si, jak se na některé smyslové aktivity (např. konzumace „divokých“ rostlin) dívá platná legislativa. Budeme se okrajově věnovat také Svobodné hře a jejím významu ve výchově. Venku v přírodě vyzkoušíme množství kratších i delších aktivit, které budou zaměřené na všechny lidské smysly.
Cílová skupina: pedagogové MŠ a prvního stupně ZŠ
Lektorky: Mgr. Vendula Šimková a Bc. Martina Munduchová, Ing. Martin Kříž


7. Práce se dřevem

Seminář odpovídá vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a představí náměty a činnosti pro práci se dřevem. Dílna je zaměřena ryze prakticky. Účastníci si sami vytvoří několik jednoduchých výrobků, které pak mohou s dětmi ve škole vyrábět, obdrží návody a metodiku pro další tvoření. Nebude chybět ani bezpečnost práce s nožem a dalšími nástroji.
Cílová skupina: Učitelé MŠ, ZŠ, SŠ, pedagogičtí pracovníci školních družin, školních klubů, DDM, středisek volného času.
Lektor: Bc. Stanislav Juhas


8. Simulační a strategické hry

(přijedeme kdykoliv během celého roku, část programu bude v terénu)

Na této dílně se zaměřujeme nejen teoreticky na význam a uplatnění strategických a simulačních her ve výuce, ale prakticky si předvedeme ukázky časově náročnějších strategických her a hry s kratší časovou dotací předvedeme v celém rozsahu. Tento typ výuky je vhodný především pro 7. – 9. ročníky ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií. Ale neopomeneme ani drobnější hry či ukázky simulací pro první stupně ZŠ. Program lektorují zkušení lektoři a autoři mnoha simulačních her, které využíváme při pobytových programech.
Cílová skupina: učitelé prvního i druhého stupně ZŠ, učitelé víceletých gymnázií, vychovatelé a pedagogové volného času.
Zaměření: globální témata, ekologická výchova a sociální vztahy.
Lektoři: Ing. Martin Kříž, Mgr. Vendula Šimková, Bc. Martina Munduchová


Semináře pro základní školy v oblasti matematické gramotnosti

9. Matematika a fyzika v přírodě

Seminář je sestaven z praktických ukázek výuky matematiky a fyziky na školní zahradě či v okolí školy. S využitím terénu a přírodnin se dostaneme k tématům průměr, procenta, zlomky, prostorová a rovinná geometrie, osová a středová souměrnost, Pythagorova věta, sklony svahů a trigonometrie, azimut, funkce v přírodě. Z fyziky se tu objeví témata jako optika, akustika, světlo, měření základních veličin a počasí.
Cílová skupina: učitelé druhého stupně ZŠ a učitelé SŠ ()
Lektoři: Ing. Martin Kříž a Ing. Tomáš Krásenský


 

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.