Naše lesní mateřská škola přijímá děti na základě oficiální zápisu, který probíhá v květnu. V průběhu školní roku je možné také nastoupit, nicméně doporučujeme vybírat spíše teplejší měsíce k nástupu, adaptace poté probíhá pro dítě příjemněji. Naši školku je možné navštívit i v průběhu roku, a to buď po osobní domluvě nebo v rámci dnů otevřených dveří, které probíhá na podzim a poté na jaře.

 

Postupem času také máme v plánu začít organizovat akce pro veřejnost, které budou také možností setkat se a poznat průvodce i školku.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.