Chaloupky v době nouzového stavu

Činnost Chaloupek je v době nouzového stavu omezena vládními nařízeními

Schůzky našich kroužků ani oddílů NEPROBÍHAJÍ
Jednodenní a pobytové výukové programy pouze programy mateřských škol, ostatní NEPROBÍHAJÍ
Šablony OPVVV pro děti, žáky pouze pro mateřské školy, ostatní NEPROBÍHAJÍ
Semináře DVPP, semináře DVPP vzdělávání pedagogů jedné školy mateřské, základní či střední může probíhat
Ostatní akce NEPROBÍHAJÍ, účastníci obdrží e-mailem, či budou zveřejněny v kalendáři na našich webových stránkách

Dům přírody v Krátké u Sněžného ve Žďárských vrších je do odvolání UZAVŘEN

V případě dotazů kontaktujte vedoucího akce či vedoucí ekocenter.

Děkujeme za vstřícnost a těšíme se na lepší časy,

RNDr. Jozef Zetěk, ředitel

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.