Výstava Cesty české vědy

Dům přírody Žďárských vrchů Sobota 15. dubna od 14:00 - Pátek 21. července 17:00

Seznámení s málo známými, přesto však poutavými dějinami přírodních věd. 

Výstava Cesty české vědy přibližuje příběhy vědeckého poznání zasazené do míst, kde se odehrávaly. Prostřednictvím dvanácti stanovišť návštěvníci nahlédnou do minulosti geografie, botaniky, geologie, astronomie či genetiky. 

Na výstavě chceme ukázat dějiny vědy nejen jako očekávanou sérii dat narození a úmrtí slavných osobností či výčet objevů, ale spíše jako komplexní síť informací, kterou lze propojit s krajinou a jejím poznáváním,“ vysvětluje jedna z autorek projektu Michaela Nohejlová Zemková z Karlovy univerzity.

Výstava je k vidění od 15. dubna do 21. července 2023 v Domě přírody Žďárských vrchů. Nachází se v přilehlé stodole a je třeba si vyžádat  na recepci klíč. 

https://www.historyofscience.cz/

PLAKATEK ZDE

Školám nabízíme návštěvu výstavy Cesty České vědy s komentářem.

Návštěvu výstavy doporučujeme zejména studentům středních škol a posledních ročníků základních škol (zařaditelné v rámci RVP do oblastí Člověk a společnost, Člověk a příroda).

Časovou dotaci návštěvy výstavy odhadujeme na 45 – 60 minut

Cena programu je 50,- Kč za žáka, pedagogický doprovod zdarma. 

 

6.10. Krupská škola

S tužkou do přírody II

7.10. Krátká, Dům přírody Ždárských vrchů

Krátecký jarmark

10.10. Dům dětí a mládeže Jihlava, Brněnská 670/46

Kouzelné byliny (Jihlava)

12.10. Krupská škola

Zahrada a klimatická změna 1

22.10. Lesní MŠ Třebíč

Podzimní slavnosti 2023

Celý kalendář

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.