Košík 0 

Bez hmyzu to nejde – příměstský tábor

Přihláška Oudoleň Pondělí 19. srpna od 09:00 - Pátek 23. srpna 16:00

Příměstský tábor pro děti od 7 do 12 let 

pořádaný ve spolupráci se ZŠ Oudoleň

V průběhu tábora budeme bádat, zjistíme něco o nejrůznějších druzích hmyzu, které se vyskytují v přírodě kolem nás. Na téma hmyz budeme také tvořit a nacvičovat divadlo.

Ve čtvrtek divadlo představíme rodičům a bude-li nám přát počasí, přespíme pod širou oblohou. Každý den si společně připravíme oběd. Svačinu si děti přinesou z domu.

Cena tábora (program, materiály, každodenní oběd a pitný režim):
celý tábor 1.200 Kč, jednotlivé dny 250 Kč (čtvrtek 300 Kč). Druhý sourozenec má slevu 100 Kč.

Letáček si můžete stáhnout ZDE

Tábor se uskuteční při přihlášení alespoň 12 dětí.

Přihláška na tábor

Povinná pole
Přihlašuji svého syna (dceru)
Rodič dítěte
uveďte vždy ulici, číslo, město a PSČ
Zpravodaj
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.