Nástavbový kurz bazální stimulace®

Přihláška Baliny Úterý 2. dubna 2019 od 08:30 - Středa 3. dubna 16:00

Kurz bazální stimulace je určen pro:

  • pracovníky ve zdravotnictví: sestra; porodní asistentka, fyzioterapeut, ergoterapeut, logoped a psycholog, psycholog ve zdravotnictví, lékař
  • pracovníky sociálních služeb: pečovatelka, ošetřovatelka, sociální pracovník, vedoucí pracovník v sociálních službách
  • pedagogické pracovníky: speciální pedagog, asistent pedagoga, vychovatel

Podmínkou účasti je absolvování základního kurzu!

Účastníci obdrží originální autorská skripta.

Pořádají: Chaloupky o.p.s ve spolupráci s Institutem bazální stimulace®

Akreditace: MPSV, MŠMT 
Doba trvání kurzu: 2 dny
Rozsah kurzu: 16 hodin
Cena: 3500 Kč

Další informace a přihlášky na: jana.audy@chaloupky.cz

 Plakátek na akci si můžete stáhnout ZDE

 

Přihláška na kurz

V přihlášce do poznámky prosím uveďte, zda chcete využít možnosti přespání ve vlastním spacáku na matracích ve společné místnosti.

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Stravování
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.