BADATELSTVÍ

Přihláška Horní Krupá č. 39 Středa 20. listopadu 2019 od 09:00 - Čtvrtek 21. listopadu 14:30

Provedeme vás celým badatelským cyklem, projdeme si problematiku terénní výuky, vyrobíme si jednoduché pomůcky a ukážeme si, jak výzkumy prezentovat.

Program:

středa 20. listopadu 2019
od 9:00 možnost příjezdu, registrace, občerstvení
10:00 - 12:00 - úvod, co je BOV, jaké má výhody, jaké typy BOV
                       - otázka a hypotéza, jak se sestavují apod...
12:00 - 13:00 - oběd
13:00 - 18:00 - vlastní bádání na určené téma, zpracování dat
18:00 večeře
19:00 - 20:30 - prezentace badatelských výstupů, další otázky, problémy a nástrahy

čtvrtek 21. listopadu 2019
8:00 snídaně
8:30 - 14:00 - badatelské pomůcky, dlouhodobé bádání, jak to vyzkoušet na výukových programech, alternativy, literatura… (v průběhu svačina)
14:00 oběd
14:30 ukončení - odjezd domů

 Akreditováno MŠMT v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků Č.j. MSMT-28843/2017-1-1086 ze dne 13.10.2017. Účastníci obdrží osvědčení.

Strava: od středeční svačinky na uvítanou do sobotního oběda včetně pitného režimu a svačinek. Strava je domácí, na místě připravovaná, s masem to nepřeháníme. Pokud máte speciální požadavky na stravu, dejte vědět – striktní vegetarián, bezlepková dieta apod.

Ubytování: SPACÁK S SEBOU - na postelí v jednoduché ubytovně nebo na matracích. K je dispozici jedna koupelna se sprchou – opravdu turistická kategorie.

Co s sebou: přezůvky, pohodlné a teplé oblečení dovnitř i ven, vhodnou obuv na zahradu.

Cena:  650 Kč – zahrnuje program, stravu, ubytování

Zde prosím vyplňte přihlášku

Ubytování neřešte.  Všichni budeme spát ve společné ložnice ve vlastních spacácích.

Volba jídla – pouze v případě nutné diety

Povinná pole
Účastník
uveďte vždy ulici a číslo popisné
Zpravodaj
Ubytování
Stravování
Fakturace
Storno poplatky
50% při odhlášení 30 kalendářních dnů před začátkem akce
100% při odhlášení 10 a méně kalendářních dnů před začátkem akce.
GDPR
Uděluji souhlas se zpracováním níže uvedených osobních údajů.
Osobní údaje mého dítěte:
  • informace o zdravotní pojišťovně, a to pro účely evidence tohoto údaje pro případ úrazu a potřeby ošetření dítěte. Tento osobní údaj se zpracovává po dobu trvání akce a po dobu běhu archivačních a skartačních lhůt;
  • Souhlasím s pořizováním a použitím fotografií a obrazových záznamů mých dětí za účelem propagační činnosti a prezentace na veřejnosti, v tisku, na webových stránkách a na jednotlivých pracovištích školského zařízení po celou dobu existence školského zařízení.

Letáček ke stažení s veškerými informacemi

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.