Badatelský víkend

Kapacita naplněna

Dále se NEPŘIHLAŠUJTE. Děkujeme.

Chaloupky Kněžice Pátek 29. března 2019 od 09:00 - Neděle 31. března 14:00

Akce je naplněna, můžete se hlásit už jen jako náhradníci.

Provedeme vás celým badatelským cyklem, ukážeme vám, jak se s badatelstvím perou školy na Vysočině a jak to děti baví. Projdeme si problematiku terénní výuky, vyrobíme si jednoduché pomůcky a ukážeme si, jak své výzkumy prezentovat. Zaměřeno pro učitele 1. stupně ZŠ. Akreditováno jako DVPP.

PROGRAM

pátek:

16-17 - PŘÍJEZD

17-19 - úvod do teorie badatelsky orientované výuky, význam BOV, význam výuky venku

19-20 - VEČEŘE

20-21 - pomůcky a vybavení pro otevřené BOV

sobota:

08-09 - SNÍDANĚ

09-12 - ukázka otevřeného bádání (motivace, téma, otázka, hypotéza, sestavení výzkumu)

12-13 - OBĚD

13-15 - vlastní výzkum

15-16 - SVAČINA

16-18 - prezentace výzkumů, grafické znázornění, věková specifika dětí

18-19 - VEČEŘE

19-20 - bádání na ZŠ Moravské Budějovice, projekt GLOBE

neděle:

08-09 - SNÍDANĚ

09-11 - další typy BOV, krátká a dlohodobá pozorování

11-12 - lupy a mikroskopy, výroba vlastní lupy

12-13 - OBĚD a ukončení semináře

Informace:

program: martin.kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221

ubytování a stava: olga.zakova@chaloupky.cz, tel: 568 870 434

cena:

učitelé ze škol z krajů Vysočina, Jihomoravský a Jihočeský: 550 (ubytování)

učitelé ze škol z ostatních krajů a neučitelé: 1150 (ubytování a strava)

 

Projekt EDUGARD ATCZ65

       

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.