Hlavní kategorie

Novinka

Badatelé.cz

Průvodce pro učitele badatelsky orientovaným vyučováním.
Badatelsky orientované vyučování neboli BOV je vyučovací metoda, která staví na přirozené zvídavosti žáků a vede žáky k aktivitě.

Cena s DPH: 350 

BOV podporuje konstruktivistický, nikoliv jen transmisivní styl výuky. Využívá aktivizující metody (heuristickou metodu, kritické myšlení, problémové vyučování, zkušenostní učení, projektovou výuku a učení v životních situacích).
BOV využívá rozporuplných situací, které odporují žákovu dosavadnímu porozumnění světu, protože právě tyto situace vzbuzují touhu "přijít věci na kloub", a ta je základem bádání.
Výsledkem je to, že žáci kladou otázky, formulují hypotézy, plánují postup jejich ověření, provádějí pokusy, vyhledávají a třídí informace, vyhodnocují výsledky a formulují závěry, které nakonec prezentují před ostatními.
Pokud vás tato metoda oslovila pak neváhejte o objednejte si tuto barevnou publikaci, která vás na více než sto stranách naučí sestavit si vlastní badatelskou lekci.
Autoři: Ing. Dana Votápková, Mgr. Radka Vašíčková
Ilustrace: B. K. Špičáková, M. Kupsová
ISBN: 978-80-87905-02-9
Počet stran: 114

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.