ACT WELLL!

Austrian Czech Team Widens Evocative Life Long Learning

Tento projekt je financován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007 - 2013.

Na přírodě nám záleží!
Proto balíme do použitých krabic.