Chaloupky

Kalend

Den Zem ve Velkm Mezi

Ekocentrum Chaloupky Velk Mezi i v tomto roce pod oslavu Dne Zem. Jej soust je tradin jarn vychzka krsnou prodou Balinskho dol zpesten pozorovnm probouzejcho se jara a vtvarnm tvoenm z prodnin. Vychzka bude zakonena v obci Baliny v zahradn terapeutickm arelu ekocentra Baliny. Pijte se inspirovat i podli o zkuenosti, kterak neopoutt star vci pro nov, ale naopak, jak znovu a zajmavstar vci vyut a dt jim nov ivot.

Pro astnky bude pipraven pestr program zahrnujc nap. tvoen z recyklovanch materil - vroba runho papru, vroba perk z pouitch plast a dekorac z odpadnho hlinku. Zajm vs, jak znovu vyut bioodpad z domcnosti pomoc vermikompostru? Jak si vermikompostr vyrobit a sprvn ho pouvat, abystezskali kvalitn kompost? To vechno se mete dozvdt a nejen to. Kompost odhal sv tajemstv v podob nepebernho mnostv ivch tvor, kter se v nm ukrvaj. Dti i zjemci z ad dosplch je budou moci objevovat apozorovat. Pipraveny budou i rzn hry, opkn pekk, had a plaven po vodch Balinky.

V budov ekocentra bude ke shldnut vstavka stroj a zazen, kter funguj na jin ne elektrick pohon. Kdo hledinspiraci, jak vyut star vci na zahrad, ke zkrlen dvork i balkn, najde zde mnohou inspiraci.

T se na vs pracovnci ekocentra Velk Mezi a Baliny.
Akci finann podpoil Fond Vysoiny.
vce zde
Zpravodaj z Chaloupek

Zaregistrujte se k odbru naeho zpravodaje, zadejte svj e-mail.Vstup do e-shopu

Publikace a pomcky

Kok: 0 poloek za 0,00 K

Vyhledvn

Navigan menu

esky
englishdeutsch

www.chaloupky.cz » Úvod

Chaloupky o.p.s.
Knice 109
675 21 Okky

info@chaloupky.cz
Copyright © 2010 - 2017 Chaloupky o.p.s.
Vyrobilo Vergilio, s.r.o.