Chaloupky
Aktuality Stalo se

Mrkvika zapustila na Vysoin koeny

Publikovno 26. ervna 2012

Celokrajsk setkn, vzdlvac a zitkov semine, exkurze, aktuln informace rozeslan potou i emailem, tvrtletn bulletin a 70 zapojench M to jsou vstupy z projektu Mrkvika, realizovanho do konce ervna 2012 organizac Chaloupky o.p.s.

Na Vysoin je ji tm padestka prodnch zahrad

Publikovno 11. ervna 2012

Knice - I pes detiv poas probhlo v sobotu na pracoviti Chaloupek o.p.s. u Knic slavnostn pedvn plaket dalm tincti majitelm prodnch zahrad z Vysoiny. Celkem u jich tedy je v naem kraji 49, z toho 8 ukzkovch. Aby zahrada zskala statut ukzkov prodn zahrady, mus vyhovt nronjm kritrim, bt nm vjimen a splovat podmnku otevenosti pro veejnost.

Na zvren konferenci naerpali pedagogov nov inspirace

Publikovno 7. ervna 2012

Ve stedu 30. kvtna 2012 se to ve spoleensko-kulturnm centru v Brtnici hemilo ikovnmi pedagogy a ky z cel Vysoiny. Sjeli se sem od Hnvkovic, pes Moravsk Budjovice i Velkou Bte a po Male, aby se na zvren konferenci navzjem inspirovali npady a zkuenostmi ze svch ronch projekt.

Teban oteveli oi a dvali se!

Publikovno 28. kvtna 2012

V ptek 25. kvtna 2012 probhlo na Katolickm Gymnziu Teb slavnostn zakonen projektu "Otevete oi a dvejte se". Clem ronho snaen student pod vedenm pan Mgr. Michaely Avkovsk a pana Mgr. Antonna Zelenho bylo upozornit veejnost na zajmav ivotn prosted msta Tebe.

Frov sndan v Tebi: zmokl astnci nali azyl v apit

Publikovno 14. kvtna 2012

Teb se pidala k 57 eskm a moravskm mstm a obcm, kde v sobotu 12. kvtna 2012 lid posndali produkty se znmkou Fairtrade a potraviny z mstn produkce i jejich vlastn domc vroby. Pipojili se tak ke statiscm lid po celm svt, kte na Svtov den pro fair trade vyjaduj podporu produktm, pi jejich vrob nebyla poruovna lidsk prva, pokozovno ivotn prosted i zneuita dtsk prce.

Mrkvika se rok a pl toulala Vysoinou

Publikovno 26. dubna 2012

Velk Mezi, Vysoina - Zahrt si na lesn krlovny, na vely a hmyzky nebo na ptky v hnzd, lovit vodn a pdn breberky, poznvat prodniny, tanit s vodou, zskat nov npady, pedstavit si vzjemn pklady dobr praxe, seznmit se s kolegynmi odjinud a jet dal innosti a aktivity umonili poadatel z Chaloupek uitelkm mateskch kol v prbhu projektu Mrkvika.
Mrkvikou rozum pouen pedagogick veejnost projekt na vytvoen st mateskch kolek, kter se ji druhm rokem realizuje na pracoviti Chaloupek ve Velkm Mezi.

Padestka lid nevhala a chodila

Publikovno 23. dubna 2012

Pedposledn vkend v dubnu se na Novomstsku v rmci Dne Zem konal 1. ronk akce na podporu p chze. Chaloupky o.p.s., pracovit Krtk pipravilo trasy dlouh 4, 27, 50, 75 a 100 km se startem z Horckho muzea. Pes ticet dosplch s dtmi vyrazilo na krtkou rodinnou trasu vedouc ke koupaliti, kter byla doplnna poznvacmi a tvoivmi aktivitami. Dlkov trasy dlouh 50 a 100 km volili zkuen turist z cel R, dva astnci byli dokonce z Maarska. Celkem se akce konan ke Dni Zem zastnilo 52 osob. Akce "Nevhej a cho" bude mt brzy sv pokraovn. V ptek 28. z si mete vyzkouet, na kolik osmistovek vystoupte bhem jednoho dne.

Vyzkoueli si bystrost svch smysl

Publikovno 23. dubna 2012

Velk Mezi - Vce ne ti sta nvtvnk si v nedli 22. dubna vyzkouelo bystrost svch smysl v prodnm parku Balinsk dol u Velkho Mezi. Chaloupky zde podaly ji tradin oslavu Dne Zem. Po cest do Balin poznvaly dti i jejich rodie zrakem, sluchem, ichem a hmatem zvata, kter zde ij. V cli pak na vechny ekala odmna, kterou ocenily hlavn chuov buky. Pekly se zde bramborov placky, grilovala zelenina a opkaly pekky. A tm, kterm jet zbyly sly, se mohli projet na loce po ece Balince, vyzkouet hru na amansk hudebn nstroje nebo probhnout s pejsky pes pekky. Celou akci podpoilo msto Velk Mezi, kraj Vysoina a obec Baliny.

Pette si dal lnky: 
 1 
 2 
 3 
   pedchoz 


Zpravodaj z Chaloupek

Zaregistrujte se k odbru naeho zpravodaje, zadejte svj e-mail.Vstup do e-shopu

Publikace a pomcky

Kok: 0 poloek za 0,00 K

Vyhledvn

Navigan menu

esky
englishdeutsch

www.chaloupky.cz » Úvod

Chaloupky o.p.s.
Knice 109
675 21 Okky

info@chaloupky.cz
Copyright © 2010 - 2017 Chaloupky o.p.s.
Vyrobilo Vergilio, s.r.o.