Chaloupky
Aktuality Stalo se

První seminář odhalil Chaloupeckou pokladnici

Publikováno 9. října 2014

Seminářem ve Velkém Meziříčí odstartovala série šesti seminářů, které mají za cíl seznámit pedagogy s novou publikací Chaloupecká pokladnice, která vznikla v rámci stejnojmenného projektu, který Chaloupky realizují s podporou Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Učili jsme (se) o domově

Publikováno 9. října 2014

Ve dnech 3. a 4. října 2014 proběhl vzdělávací seminář s názvem Učíme se o domově. Ten byl vyvrcholením stejnojmenné aktivity v rámci projektu Učíme se za "školou" - místně ukotvené vzdělávací programy, který Chaloupky, o.p.s. realizují za podpory Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Poslední zahradnický workshop "Za školou" proběhl

Publikováno 5. června 2014

V úterý 3. 6. 2014 proběhl zahradnický workshop v Základní a Praktické škole Chotěboř, která je partnerem projektu Učíme se za "školou" - místně ukotvené vzdělávací programy. Jeho cílem bylo vytvořit ve školní zahradě zahradní vzdělávací prvky, které pak budou dále sloužit při výuce. Po školních zahradách základních škol v Oudoleni, Okříškách a ve Zhoři, je to již čtvrtá a současně poslední školní zahrada, která se v rámci projektu dočkala úpravy.

Nová přírodní učebna na Vysočině

Publikováno 16. května 2014

V rámci projektu Učíme se za "školou" - místně ukotvené vzdělávací programy vznikla v další školní zahradě přírodní učebna. Po školních zahradách základních škol v Oudoleni a Okříškách se úpravy a vybavení novými zahradními vzdělávacími prvky dočkala školní zahrada Základní a mateřské školy ve Zhoři.

Vypravili se za ptačím zpěvem

Publikováno 15. května 2014

V neděli 4. května se uskutečnila tradiční vycházka "Za ptačím zpěvem". V 9 hodin dopoledne za krásného slunného, i když větrného počasí se asi čtyřicítka milovníků přírody vydala na zhruba 6 km dlouhou vycházku s odborným výkladem zkušené ornitoložky Mgr. Dany Konečné.

Férová snídaně v Brtnici

Publikováno 8. května 2014

V rámci Týdne pro Fair Trade uspořádaly Chaloupky - pracoviště Brtnice ve spolupráci s Komunitní školou Krok za krokem a Mateřským centrem Včelka Brtnice ve čtvrtek 8.5. 2014 na farském dvoře Férovou snídani.

Vydařený svátek ZEMĚ

Publikováno 28. dubna 2014

V neděli 27. dubna odpoledne uspořádaly Chaloupky ve Velkém Meziříčí již tradiční jarní akci DEN ZEMĚ, tentokrát po trase naučné stezky v malebném Nesměřském údolí u Velkého Meziříčí.

Prověřte si svoje znalosti přímo v terénu

Publikováno 13. dubna 2014

V sobotu 12. dubna proběhl v městské divočině Čechových sadů ve Velkém Meziříčí 12. ročník místního kola přírodovědné soutěže pro dětské kolektivy Zlatý list.

Při akci „Budkování„ pomáhaly děti ptákům

Publikováno 7. března 2014

Zajímavou akci, vonící jarem, nabídli v únoru členům svých kroužků pracovníci Chaloupek o.p.s. Velké Meziříčí (Ostrůvek). Děti z kroužků Bobříci a Robinsoni zde v rámci akce "Budkování " vyrobily třicet budek pro ptáky. Ty byly vyvěšeny na zahradě střediska na Ostrůvku, v Čechových sadech i zahradě Městské knihovny.

Ukončení sbírky

Publikováno 19. února 2014

Oznamujeme tímto, že dne 31. 12. 2013 byla ukončena veřejná sbírka podle § 4 zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách za účelem "Rozvoj a vybavení pracovišť o.p.s. Chaloupky pro ekologickou výchovu a vzdělávání dětí a mládeže", která byla zahájena dne 18. 1. 2012.

Lesy ČR pro Chaloupky

Publikováno 1. ledna 2014

Letošní výuka programů zaměřených na lesy (lesnictví, práce se dřevem, lesní moudrost) byla podpořena Lesy ČR s. p. tato organizace, která spravuje státní lesy v České republice, věnovala na podporu výukových programů na Chaloupkách rovných 50 000 Kč.

Vykev se letos uskutečnila na krajském úřadě

Publikováno 8. listopadu 2013

V úterý 5. listopadu 2013 se uskutečnilo Regionální setkání koordinátorů ekologické výchovy a dalších zájemců ze škol a nevládních neziskových organizací z Kraje Vysočina. Setkání pořádala obecně prospěšná společnost Chaloupky ve spolupráci se Stanicí Pavlov o.p.s. pod záštitou Kraje Vysočina.

Ekologická olympiáda - divočina ve městě

Publikováno 1. října 2013

ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice pořádá každoročně krajské kolo ekologické olympiády, téma té letošní ve školním roce 2013-14 byla divočina ve městě a probíhala v Jihlavě a na Chaloupkách v Kněžicích.

Draci a indiáni v Krupé

Publikováno 1. října 2013

Během víkendu proběhly v Horní Krupé dvě akce pro veřejnost. V pátek 27.9. se uskutečnila již tradiční Drakiáda. Den na to se mohli návštěvníci Horní Krupé stát na chvíli Indiány.

Padesát dětí na prázdninové „Indiánské stezce“

Publikováno 20. září 2013

Na pracovišti Chaloupek o.p.s. ve Velkém Meziříčí proběhly na začátku srpna dva týdny příměstského tábora Indiánskou stezkou.

Září plné aktivit „Za školou“

Publikováno 16. září 2013

"Učíme se za "školou" - místně ukotvené vzdělávací programy je nový projekt Chaloupek o.p.s., který je financován z ESF a státního rozpočtu ČR v rámci OPVK. Jak jeho název příznačně napovídá, jedná se o vzdělávací aktivity, které podporují mezipředmětové vazby, výuku dětí v přírodních učebnách či terénu a doplňuje i další vzdělávání pro pedagogy.

Chaloupky hostily národní kolo ekologické olympiády

Publikováno 30. června 2013

ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice hostila už podruhé národní kolo ekologické olympiády určené vítězům krajských kol ve školním roce 2012-13. Akce probíhala na Chaloupkách v Kněžicích a téma bylo netradiční - NOC.

Bobříci a Robinsoni navštívili včelaře

Publikováno 27. června 2013

Děti z kroužků Chaloupek o.p.s., pracoviště Velké Meziříčí (Ostrůvek) zakončily svoje bádání na téma včely návštěvou včelařů profesionálů. Předseda ZO Českého svazu včelařů o. s. Velké Meziříčí pan Hájek ochotně a s nadšením zorganizoval dvě exkurze. Starší Robinsoni se vydali do Stránecké Zhoře za panem včelařem Bartuškem. Zde mohli vidět, jak se včelařilo dřív v tzv. úlech "budečácích. Mladší Bobříci obdivovali úl s nástavky pana Doležala ml. v Měříně.

Rozkvetlá louka lákala k návštěvě

Publikováno 31. května 2013

Hrutov - Podmáčená louka Na Podlesích rozkvetla v těchto dnech stovkami orchidejí a přilákala k návštěvě desítky lidí.

Výprava za ptačím zpěvem

Publikováno 14. května 2013

Přes dvacet nadšenců z Velkého Meziříčí a okolí vyrazilo první květnovou neděli "Za ptačím zpěvem". I přesto, že zpočátku lehce pršelo, došla celá skupinka odvážlivců až k Práškově hájence a zase zpět.

Malovali jsme barvami Země

Publikováno 29. dubna 2013

Malovali jsme pigmenty vytaženými z půdy, barvili jsem rostlinami a celkem nám to i šlo. To vše pod taktovkou Ivony Tiché. Naše výtvory najdete na facebooku, tady: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.529588710439293.1073741828.158462867551881&type=1

Takový byl Den Země

Publikováno 26. dubna 2013

DEN ZEMĚ JAKO MALOVANÝ

Publikováno 23. dubna 2013

V neděli 21. dubna proběhla již tradiční jarní akce Den Země v přírodním parku Balinské údolí u Velkého Meziříčí. Přestože předpovědi počasí původně hrozily chladnem a přeháňkami, neděle se vybrala do velmi příjemného, slunečného dne.

11. ročník místního kola přírodovědné soutěže Zlatý list už zná své vítěze

Publikováno 16. dubna 2013

V sobotu 13. dubna 2013 změřilo své síly 16 družstev žáků základních škol v 11. ročníku místního kola přírodovědné soutěže Zlatý list (dříve Zelená stezka-Zlatý list). Soutěž každoročně pořádá Český svaz ochránců přírody Kněžice ve spolupráci s Chaloupkami.

Představení trendů při údržbě veřejného prostoru

Publikováno 15. dubna 2013

Jihlava - Ve čtvrtek 11. dubna proběhl v Jihlavě seminář se zaměřením na zeleň ve veřejném prostoru. Nedílnou součástí byl diskuzní panel, který reflektoval aktuální problémy dotýkající se ošetřování zeleně a údržby veřejného prostoru ve městech a obcích.

Veřejná zakázka na stavební práce: "Středisko Baliny"

Publikováno 8. března 2013

Dne 8.3.2013 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávajícího objektu jež je součástí původního statku v Balinách. Veškeré informace jsou k nalezení zde: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/381831

Vyšla Živá zahrada - objednávejte

Publikováno 8. března 2013

Sedmdesátistránková příručka vám poradí, jak budovat přírodní zahrady, aby byly plné života, jak lákat do zahrady živočichy, hmyz, ptáky, obojživelníky, plazy nebo savce.

V Horní Krupé proběhla Výprava do zimní přírody

Publikováno 28. ledna 2013

Ekologické středisko Chaloupky Horní Krupá společně se sdružením mládeže Slunečnice pořádali v Horní Krupé dne 26. ledna tradiční výpravu do zimní přírody.

Závěrečný seminář o stromech, pavoucích a mokřadech

Publikováno 17. prosince 2012

Jihlava - Ve čtvrtek 13. prosince se naposled v rámci projektu "Příroda do zahrad, parků a krajiny - podpora biologické rozmanitosti při údržbě zahrad a krajinných prvků" sešli účastníci specializovaného modulu II. Program se dotýkal především témat: přírodě blízké formy ošetřování stromů, praktické ukázky práce arboristů, ochranářsky významné druhy pavouků a význam mokřadů.

V Jihlavě byly představeny příklady údržby veřejného prostoru

Publikováno 21. listopadu 2012

Jihlava - Závěrečným seminářem vyvrcholil ve čtvrtek 15.11. Modul I. pilotního kurzu projektu "Příroda do zahrad, parků a krajiny - podpora biologické rozmanitosti při údržbě zahrad a krajinných prvků." Program byl zaměřen různé pohledy na veřejný prostor, jeho funkci, využití, úpravy, výsadby ve městech a v neposlední řadě legislativní souvislosti.

Přečtěte si další články: 
 1 
 2 
 3 
   předchozí  další 


Zpravodaj z Chaloupek

Zaregistrujte se k odběru našeho zpravodaje, zadejte svůj e-mail.Vstup do e-shopu

Publikace a pomůcky

Košík: 0 položek za 0,00

Vyhledávání

Navigační menu

česky
englishdeutsch

www.chaloupky.cz » Úvod

Chaloupky o.p.s.
Kněžice 109
675 21 Okříšky

info@chaloupky.cz
Copyright © 2010 - 2017 Chaloupky o.p.s.
Vyrobilo Vergilio, s.r.o.