Chaloupky
Aktuality Stalo se

Vypravili se za ptam zpvem

Publikovno 15. kvtna 2014

V nedli 4. kvtna se uskutenila tradin vychzka "Za ptam zpvem". V 9 hodin dopoledne za krsnho slunnho, i kdy vtrnho poas se asi tyictka milovnk prody vydala na zhruba 6 km dlouhou vychzku s odbornm vkladem zkuen ornitoloky Mgr. Dany Konen.

Frov sndan v Brtnici

Publikovno 8. kvtna 2014

V rmci Tdne pro Fair Trade uspodaly Chaloupky - pracovit Brtnice ve spoluprci s Komunitn kolou Krok za krokem a Mateskm centrem Velka Brtnice ve tvrtek 8.5. 2014 na farskm dvoe Frovou sndani.

Vydaen svtek ZEM

Publikovno 28. dubna 2014

V nedli 27. dubna odpoledne uspodaly Chaloupky ve Velkm Mezi ji tradin jarn akci DEN ZEM, tentokrt po trase naun stezky v malebnm Nesmskm dol u Velkho Mezi.

Provte si svoje znalosti pmo v ternu

Publikovno 13. dubna 2014

V sobotu 12. dubna probhl v mstsk divoin echovch sad ve Velkm Mezi 12. ronk mstnho kola prodovdn soute pro dtsk kolektivy Zlat list.

Pi akci Budkovn pomhaly dti ptkm

Publikovno 7. bezna 2014

Zajmavou akci, vonc jarem, nabdli v noru lenm svch krouk pracovnci Chaloupek o.p.s. Velk Mezi (Ostrvek). Dti z krouk Bobci a Robinsoni zde v rmci akce "Budkovn " vyrobily ticet budek pro ptky. Ty byly vyveny na zahrad stediska na Ostrvku, v echovch sadech i zahrad Mstsk knihovny.

Ukonen sbrky

Publikovno 19. nora 2014

Oznamujeme tmto, e dne 31. 12. 2013 byla ukonena veejn sbrka podle 4 zkona . 117/2001 Sb. o veejnch sbrkch za elem "Rozvoj a vybaven pracovi o.p.s. Chaloupky pro ekologickou vchovu a vzdlvn dt a mldee", kter byla zahjena dne 18. 1. 2012.

Lesy R pro Chaloupky

Publikovno 1. ledna 2014

Leton vuka program zamench na lesy (lesnictv, prce se devem, lesn moudrost) byla podpoena Lesy R s. p. tato organizace, kter spravuje sttn lesy v esk republice, vnovala na podporu vukovch program na Chaloupkch rovnch 50 000 K.

Vykev se letos uskutenila na krajskm ad

Publikovno 8. listopadu 2013

V ter 5. listopadu 2013 se uskutenilo Regionln setkn koordintor ekologick vchovy a dalch zjemc ze kol a nevldnch neziskovch organizac z Kraje Vysoina. Setkn podala obecn prospn spolenost Chaloupky ve spoluprci se Stanic Pavlov o.p.s. pod ztitou Kraje Vysoina.

Ekologick olympida - divoina ve mst

Publikovno 1. jna 2013

ZO eskho svazu ochrnc prody Knice pod kadoron krajsk kolo ekologick olympidy, tma t leton ve kolnm roce 2013-14 byla divoina ve mst a probhala v Jihlav a na Chaloupkch v Knicch.

Draci a indini v Krup

Publikovno 1. jna 2013

Bhem vkendu probhly v Horn Krup dv akce pro veejnost. V ptek 27.9. se uskutenila ji tradin Drakida. Den na to se mohli nvtvnci Horn Krup stt na chvli Indiny.

Padest dt na przdninov Indinsk stezce

Publikovno 20. z 2013

Na pracoviti Chaloupek o.p.s. ve Velkm Mezi probhly na zatku srpna dva tdny pmstskho tbora Indinskou stezkou.

Z pln aktivit Za kolou

Publikovno 16. z 2013

"Ume se za "kolou" - mstn ukotven vzdlvac programy je nov projekt Chaloupek o.p.s., kter je financovn z ESF a sttnho rozpotu R v rmci OPVK. Jak jeho nzev pznan napovd, jedn se o vzdlvac aktivity, kter podporuj mezipedmtov vazby, vuku dt v prodnch uebnch i ternu a dopluje i dal vzdlvn pro pedagogy.

Chaloupky hostily nrodn kolo ekologick olympidy

Publikovno 30. ervna 2013

ZO eskho svazu ochrnc prody Knice hostila u podruh nrodn kolo ekologick olympidy uren vtzm krajskch kol ve kolnm roce 2012-13. Akce probhala na Chaloupkch v Knicch a tma bylo netradin - NOC.

Bobci a Robinsoni navtvili velae

Publikovno 27. ervna 2013

Dti z krouk Chaloupek o.p.s., pracovit Velk Mezi (Ostrvek) zakonily svoje bdn na tma vely nvtvou vela profesionl. Pedseda ZO eskho svazu vela o. s. Velk Mezi pan Hjek ochotn a s nadenm zorganizoval dv exkurze. Star Robinsoni se vydali do Strneck Zhoe za panem velaem Bartukem. Zde mohli vidt, jak se velailo dv v tzv. lech "budecch. Mlad Bobci obdivovali l s nstavky pana Doleala ml. v Mn.

Rozkvetl louka lkala k nvtv

Publikovno 31. kvtna 2013

Hrutov - Podmen louka Na Podlesch rozkvetla v tchto dnech stovkami orchidej a pilkala k nvtv destky lid.

Vprava za ptam zpvem

Publikovno 14. kvtna 2013

Pes dvacet nadenc z Velkho Mezi a okol vyrazilo prvn kvtnovou nedli "Za ptam zpvem". I pesto, e zpotku lehce prelo, dola cel skupinka odvlivc a k Prkov hjence a zase zpt.

Malovali jsme barvami Zem

Publikovno 29. dubna 2013

Malovali jsme pigmenty vytaenmi z pdy, barvili jsem rostlinami a celkem nm to i lo. To ve pod taktovkou Ivony Tich. Nae vtvory najdete na facebooku, tady: http://www.facebook.com/media/set/?set=a.529588710439293.1073741828.158462867551881&type=1

Takov byl Den Zem

Publikovno 26. dubna 2013

DEN ZEM JAKO MALOVAN

Publikovno 23. dubna 2013

V nedli 21. dubna probhla ji tradin jarn akce Den Zem v prodnm parku Balinsk dol u Velkho Mezi. Pestoe pedpovdi poas pvodn hrozily chladnem a pehkami, nedle se vybrala do velmi pjemnho, slunenho dne.

11. ronk mstnho kola prodovdn soute Zlat list u zn sv vtze

Publikovno 16. dubna 2013

V sobotu 13. dubna 2013 zmilo sv sly 16 drustev k zkladnch kol v 11. ronku mstnho kola prodovdn soute Zlat list (dve Zelen stezka-Zlat list). Sout kadoron pod esk svaz ochrnc prody Knice ve spoluprci s Chaloupkami.

Pedstaven trend pi drb veejnho prostoru

Publikovno 15. dubna 2013

Jihlava - Ve tvrtek 11. dubna probhl v Jihlav semin se zamenm na zele ve veejnm prostoru. Nedlnou soust byl diskuzn panel, kter reflektoval aktuln problmy dotkajc se oetovn zelen a drby veejnho prostoru ve mstech a obcch.

Veejn zakzka na stavebn prce: "Stedisko Baliny"

Publikovno 8. bezna 2013

Dne 8.3.2013 bylo vyhleno vbrov zen na dodavatele stavebnch prac. Jedn se o kompletn rekonstrukci stvajcho objektu je je soust pvodnho statku v Balinch. Veker informace jsou k nalezen zde: http://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/381831

Vyla iv zahrada - objednvejte

Publikovno 8. bezna 2013

Sedmdestistrnkov pruka vm porad, jak budovat prodn zahrady, aby byly pln ivota, jak lkat do zahrady ivoichy, hmyz, ptky, obojivelnky, plazy nebo savce.

V Horn Krup probhla Vprava do zimn prody

Publikovno 28. ledna 2013

Ekologick stedisko Chaloupky Horn Krup spolen se sdruenm mldee Slunenice podali v Horn Krup dne 26. ledna tradin vpravu do zimn prody.

Zvren semin o stromech, pavoucch a mokadech

Publikovno 17. prosince 2012

Jihlava - Ve tvrtek 13. prosince se naposled v rmci projektu "Proda do zahrad, park a krajiny - podpora biologick rozmanitosti pi drb zahrad a krajinnch prvk" seli astnci specializovanho modulu II. Program se dotkal pedevm tmat: prod blzk formy oetovn strom, praktick ukzky prce arborist, ochransky vznamn druhy pavouk a vznam mokad.

V Jihlav byly pedstaveny pklady drby veejnho prostoru

Publikovno 21. listopadu 2012

Jihlava - Zvrenm seminem vyvrcholil ve tvrtek 15.11. Modul I. pilotnho kurzu projektu "Proda do zahrad, park a krajiny - podpora biologick rozmanitosti pi drb zahrad a krajinnch prvk." Program byl zamen rzn pohledy na veejn prostor, jeho funkci, vyuit, pravy, vsadby ve mstech a v neposledn ad legislativn souvislosti.

Nebly se uit venku

Publikovno 24. jna 2012

Ob stonoka, lesn zrctka, lehn vody, malovn proutm nebo teba chze parkem poslepu to je jen vbr z aktivit, kter si na semini Nebojte se uit venku vyzkoueli uitelky M a pznivci pedkolnho vzdlvn ve velkomeziskch echovch sadech.

PODZEM MORAVSKHO KRASU NAVTVILI DOBRODRUZI Z VYSOINY

Publikovno 17. jna 2012

Vce ne ti destky nadenc, vetn malch dt, absolvovalo druhou jnovou sobotu vpravu do jeskyn stedn sti Moravskho krasu, z nich nkter jsou bn veejnosti nepstupn.

Produ je mono obdivovat pmo ve mst

Publikovno 10. jna 2012

Teb - Doslova pr krok od hlavnho tebskho nmst je mono pozorovat zajmav rostliny a ivoichy. V ptek 12. jna se o tom pesvd astnci dvoudennho semin pilotnho kurzu projektu "Proda do zahrad, park a krajiny - podpora biologick diverzity pi drb zahrad a krajinnch prvk" slo CZ.1.07/3.2.09/01.0029, kter je podpoen z ESF a sttnho rozpotu R v rmci OP VK.

Vechny osmistovky zdolali jen Maai

Publikovno 1. jna 2012

Vech estnct osmistovkovch vrchol rskch vrch dokzala zdolat bhem pten akce s nzvem "Nevhej a cho aneb Krtk 8iStovka" pouze dvojice maarskch chodc. Anna Orsi a Csaba Riedlinger z Budapesti obeli stokilometrovou trasu za 23 hodin

Pette si dal lnky: 
 1 
 2 
 3 
   pedchoz  dal 


Zpravodaj z Chaloupek

Zaregistrujte se k odbru naeho zpravodaje, zadejte svj e-mail.Vstup do e-shopu

Publikace a pomcky

Kok: 0 poloek za 0,00 K

Vyhledvn

Navigan menu

esky
englishdeutsch

www.chaloupky.cz » Úvod

Chaloupky o.p.s.
Knice 109
675 21 Okky

info@chaloupky.cz
Copyright © 2010 - 2017 Chaloupky o.p.s.
Vyrobilo Vergilio, s.r.o.