Chaloupky
Aktuality Stalo se

enek djitm letonho Zlatho listu

Publikovno 4. kvtna 2017

Zlat list, familirn pezdvan "Zlak", je tradin prodovdnou sout pro ky zkladnch kol a pslunch ronk gymnzi, kter se kon pod hlavikou SOP. V malebnm prosted enku u Jihlavy probhne jubilejn 20. ronk podan na Vysoin.

Vkendu otevench zahrad budou dominovat koln zahrady

Publikovno 3. kvtna 2017

Vechny zjemce a milovnky "prody pod okny" zveme na Vkend otevench zahrad, kter probhne 10. a 11. ervna 2017. Certifikovan prodn zahrady z Kraje Vysoina se do akce zapoj ji po pt; jen loni pilkalo pkn poas na 700 nvtvnk.

Medov den v Tebi si uij dti i dospl

Publikovno 2. kvtna 2017

U pleitosti Mezinrodnho dne vel probhne v Tebi Medov den a zrove "Den otevench dve" v nov chaloupeck zahrad. Tit se mete na rozmanit aktivity pro dti, spolen szen medonosnch ke, zaloen trvalkovho zhonu, smnnou burzu semnek, sazenic a dal.

Krajina npad vs provede vukou o krajin

Publikovno 1. kvtna 2017

Knka, kterou jsme prv vydali, je urena prv tob. A jsi uitelem zkladn i stedn koly, oddlovm vedoucm, lektorem ekologick vchovy, pracovnkem stediska volnho asu, nebo vedoucm krouku. Je to knka, jejm kolem nen provst t eskou krajinou, ale pinst ti destky npad, jak spolen s dtmi (zhruba od 10 let) krajinu pojmout, jak ji zkoumat, studovat, vnmat a jak se v n neztratit.

Obnovujeme tradici Toulavch autobus

Publikovno 28. dubna 2017

Vjezdov Toulav autobus vs tentokrt zaveze do inspirativnch (nejen) kolnch zahrad do Prahy, Stedoeskho a Plzeskho kraje.

Nov asopis koln zaHRAda

Publikovno 8. dubna 2017

S hrdost tmto oznamujeme, e jsme spustili pihlaovn pro odbratele novho asopisu koln zaHRAda, odebrat asopis mete zdarma po pihlen se na skolni-zahrada.cz. Jeho titnou verzi hledejte v asopise Bedrnk.

Oslavte s nmi Den Zem prac, pochodem nebo sbrem papru

Publikovno 4. dubna 2017

Kad z chaloupeckch stedisek se pipravuje na Den Zem svm jedinenm zpsobem. Rozte letos ady naich pznivc a pidte se k nkter z naich akc?

Vkend o blt a s bltem

Publikovno 3. dubna 2017

Co m blto spolenho s rozvojem fantazie a radost ze ivota a co ve se s bltem d podnikat? To se pokus zodpovdt vkendov semin nazvan Bltiv vkend, kter se uskuten 2.-4. ervna 2017 v Knicch.

Kozlk Max zvldne i nronj tern

Publikovno 31. bezna 2017

Je jaro a my v Lebed si lebedme. Krom jarnho slunka ns nramn potil i sponzorsk dar od obecn prospn spolenosti ivot dtem, dky ktermu jsme mohli podit speciln sportovn vozk Kozlk Max. Te se s nmi do lesa dostanou opravdu vichni!

Promny venkovsk zahrady

Publikovno 23. bezna 2017

V sobotu 29. dubna vs zveme do naeho ekocentra v Balinch na pednku "Krajina - venkov - zahrada". Zahradn architektka Jana Kolkov Rydvalov vs provede zmnami venkovskch zahrad v prbhu asu. Pijte a naerpejte inspiraci i pro svoji zahradu.

Nabdka naeho e-shopu nyn bohatj

Publikovno 10. bezna 2017

S pichzejcm jarem roste a pu i nabdka chaloupeckho e-shopu. V rozen nabdce nyn najdete vce ne padest produkt se zamenm na environmentln vchovu a prodn zahrady. Nabdka naeho e-shopu nebyla nikdy bohatj!

Chaloupky vzdlvaj o zahradn terapii

Publikovno 3. bezna 2017

Pipravili jsme zbrusu nov vzdlvac kurz o monostech vyuit prody v poskytovn socilnch slueb. Kurz je akreditovn Ministerstvem prce a socilnch vc a lze ho uplatnit v rmci dalho povinnho vzdlvn pracovnk v socilnch slubch.

Knice zvou k objeven tradic jarnch svtk

Publikovno 28. nora 2017

"Ne pijdou Velikonoce" je nzev vkendov akce pro rodie s dtmi, kter se bude konat 1. - 2. 4. 2017 v Knicch. Akce pipomene jak pohansk, tak i kesansk tradice jarnch svtk.

Kompletn nabdka letnch tbor 2017

Publikovno 27. nora 2017

Letn pmstsk i pobytov tbory pod hlavikou Chaloupek budou probhat po dobu celch letnch przdnin 2017. Je jen na vs, kter z pti mst na Vysoin a termn si vyberete.

Objevte krsu starch emesel

Publikovno 8. nora 2017

Na "Ostrvku" ve Velkm Mezi mte jedinenou pleitost objevit kouzlo starch emesel. Zveme vs na kurzy lidovho ezbstv se Standou a na "vlnn" - neboli plstn z ov vlny - s Editou.

Seznmme vs s p o ovocn deviny a prodn biotopy

Publikovno 6. nora 2017

Zimn obdob je ideln nejen pro erpn informac, ale pedevm pro oetovn ovocnch strom. Proto jsme pipravili dvoudenn semin tkajc se oblast pe o deviny a vznamn prodn biotopy.

Interaktivn vstavy pro koly i veejnost

Publikovno 27. ledna 2017

Co m spolenho ochutnvka divokch bylin s obojivelnky na Vysoin? Ob je soust vstav, kter podme. Na tu prvn vs zveme v prbhu nora do Novho Msta na Morav, druh probhne v beznu v Havlkov Brod.

Novinky v chaloupeckm e-shopu

Publikovno 12. ledna 2017

Nabdka chaloupeckho e-shopu je od ledna bohat. A nov produkty nejsou jedinou zmnou k lepmu. Protoe nyn mme vechny nabzen poloky skladem, odeslme vmi vybran zbo obratem, obvykle druh den po objednn.

Nabdka chaloupeckch tbor na jarn przdniny

Publikovno 7. ledna 2017

Chcete svm dtem dopt netradin tborov dobrodrustv v dob jarnch przdnin? Pokud nemte v plnu spolenou dovolenou, podvejte se na nabdku naich tbor.

Kufroval, kufrovala, kufrovali

Publikovno 1. ledna 2017

Tradin chaloupeck kufrovn pilkala koncem roku velk mnostv nvtvnk. Zvlt na Krtk se poadatel nezastavili, jist i proto, e slunko tmto kratochvlm navsost plo.

Pijte se prothnout na tradin kufrovn

Publikovno 15. prosince 2016

Prot radost z nlezu lampionu uprosted zimnho lesa i parku, procviit si svj orientan (ne)smysl a prothnout si cel tlo na erstvm vzduchu po dnech svtenho hodovn me v zvru roku kad, kdo zavt na nae tradin "kufrovn".

Promte nkup vnonch drk v dobr skutek!

Publikovno 2. prosince 2016

Budete letos nakupovat vnon drky na internetu? Nov telefon, knihu oblbenho autora, strojek na holen, parfm nebo hraky pro dti - to ve mete podit on-line a zrove pispt na dobrou vc.

Chaloupeck nabdka program pro uitele 2017

Publikovno 1. prosince 2016

Pedstavujeme pestrou nabdku vzdlvacch program pro uitele a pedagogick pracovnky pro nadchzejc kalendn rok. Akce se konaj buto v naem stedisku v Knicch, nebo pmo v ternu.

Pozvnka na adventn koncert do Balin

Publikovno 29. listopadu 2016

Pijte o tet adventn nedli do pjemnch prostor Chaloupeckho stediska na Balinch u Velkho Mezi a vychutnejte si koncert akustick hudby.

koln zahrady mstem modernho vzdlvn k

Publikovno 25. listopadu 2016

Ve Velkm Mezi se 21. - 22. listopadu 2016 seli astnci projektu EDUGARD zamenho na vyuit kolnch zahrad jako msta pro vzdlvn k. Zstupci organizac z Rakouska a esk republiky jednali o monostech rozvoje zahradn pedagogiky na obou stranch hranice.

Speciln podzimn nabdka program v Krup

Publikovno 24. jna 2016

Lto u je za nmi, ale Vnoce nm jet neukaj na dvee. Na Chaloupkch v Horn Krup jsme pipravili nabdku pro koly itou na mru nadchzejcm podzimnm dnm...

Jihlava djitm setkn tiscovky vedoucch dtskch kolektiv

Publikovno 12. jna 2016

Chaloupky jako partner leton Celosttn vmny zkuenost Vs zvou do Jihlavy v termnu 11. - 13. listopadu 2016.

Akce, kter je urena oddlovm vedoucm, vedoucm krouk, pracovnkm DDM a SV, lektorm ekocenter a uitelm alternativnch kol se kon pod ztitou hejtmana Kraje Vysoina pana Bhounka a primtora Msta Jihlavy pana Chloupka.

Projekt "Ven z lavic!" lze podpoit na HITHITu

Publikovno 11. jna 2016

Jako dti jsme se asto ve kole uili jen z uebnic a nudnch vklad. Vzdlvac centrum TEREZA v programu "Les ve kole" motivuje uitele, aby byli s dtmi venku v prod. Pomozte dtem, aby se o zvatech a rostlinch mohly uit venku, v opravdovm svt!

Konference na tma Krajina probhla i za okny vlaku

Publikovno 6. jna 2016

Putovn mstn loklkou, pohledy na kopce i roviny, vprava do prody v okol vesnice, do krajiny na zahrad, do krajiny Bantsk, to ve mohlo na vlastn ki zakusit padest astnk tradin konference VYKEV, kter se letos konala v Balinch u Velkho Mezi.

Regionln setkn pedagog vech stup kol a dalch zjemc o environmentln vchovu a vzdlvn podaly Chaloupky 4. jna 2016 v ekocentru Chaloupky Baliny.

Star odrdy ovocnch strom zskvaj nov pznivce

Publikovno 3. jna 2016

V rmci semine "Ovocn stromy a kee v zahrad a krajin" se bezmla ti destky astnk ocitly na palub pomyslen lodi vezouc star a krajov ovocn odrdy. Bhem cesty se dozvdli o jejich vznamu a vyuit v souasnosti. Kapitnem prvnho dne byl Ing.Stanislav Boek, PhD., po nm pevzal kormidlo Tom Svoboda.

Pedagogov z Vysoiny vyjeli za krsami Bantu

Publikovno 23. kvtna 2017

Houar, srma, npurka, cujka, to jsou slova, se ktermi jsme se minul vkend setkali u naich krajan ve Svat Helen v rumunskm Bantu. Stejn jako jsme se setkali s tromnem prorostlm, kruinekou kdlatou, kosatcem trvolistm i vstavaem kukakou.

Rovn stovka dt zmila sv sly v souti Zlat list

Publikovno 15. kvtna 2017

Na enku u Jihlavy probhl ve tvrtek a ptek 11. - 12. 5. 2017 Zlat list neboli tradin prodovdn sout eskho svazu ochrnc prody. Pzniv poas ns navzdory pedpovdi provzelo po oba dva dny, kdy rovn stovka dt zmila sv sly v leckdy napnavm kln.

Kufroval, kufrovala, kufrovali

Publikovno 1. ledna 2017

Tradin chaloupeck kufrovn pilkala koncem roku velk mnostv nvtvnk. Zvlt na Krtk se poadatel nezastavili, jist i proto, e slunko tmto kratochvlm navsost plo.

Baliny rozeznly tny netradinho vnonho koncertu

Publikovno 13. prosince 2016

Adventn koncert, uren pro irokou veejnost vetn osob se specilnmi potebami, rozeznl prostory Chaloupeckho centra na Balinch. Vce jak stovka nvtvnk vech vkovch kategori pila o tet adventn nedli, aby si vyslechla autorskou tvorbu skupiny alozpv.

ezbsk kurzy byly v kurzu

Publikovno 10. prosince 2016

V ekocentru Chaloupky Velk Mezi, ili na "Ostrvku", probhla v pedvnonm ase dv kola ezbskho kurzu.

Na osm set astnk CVVZ si vymnilo sv zkuenosti

Publikovno 16. listopadu 2016

Jihlav probhl ve dnech 11. - 13. 11. 2016 ji 25. ronk Celosttn vzjemn vmny zkuenost. CVVZ je kadoronm nejvtm setknm vedoucch malch i velkch organizac pracujcch s dtmi a mlde. Na osm set astnk zskalo bhem t dn nov zkuenosti, kter jim pomohou rozvjet jejich vlastn volnoasov aktivity.

Pojme spolen bdat

Publikovno 14. listopadu 2016

Vte co je to BOV? Ne? Tak my vm pomeme tuhle zkratku rozlutit. Jist si vzpomnte na dobu, kdy jsme se jako dti snaily pijt na kloub njak pro ns zhadn nebo tajupln vci. Chtli jsme pijt na to, pro a jak vci funguj. Vsledky naich bdn byly vtinou rozmontovan budky, nebo dal stroje, kter u nikdy nikdo nedal dohromady. Ale ten ndhern pocit objevitele se nedal nim nahradit. BOV ili badatelsky orientovan vyuovn podporuje pirozenou touhu dt zkoumat, dovdat se nov vci, pomh rozvjet jejich mylen a motivuje je k samostatnmu bdn.

Mlad ekoolympionici si uili ndhernou krajinu

Publikovno 4. listopadu 2016

V Mrkotn u Tele probhlo ve dnech 31. 10. - 2. 11. 2016 krajsk kolo 22. ronku Ekologick olympidy pro kraj Vysoina. Tlenn tmy z 11 stednch kol se utkaly o pomysln titul nejlepho krajinnho ekologa. Hlavnm tmatem letonho ronku byly biokoridory a bariry v krajin.

Konference na tma Krajina probhla i za okny vlaku

Publikovno 6. jna 2016

Putovn mstn loklkou, pohledy na kopce i roviny, vprava do prody v okol vesnice, do krajiny na zahrad, do krajiny Bantsk, to ve mohlo na vlastn ki zakusit padest astnk tradin konference VYKEV, kter se letos konala v Balinch u Velkho Mezi.

Regionln setkn pedagog vech stup kol a dalch zjemc o environmentln vchovu a vzdlvn podaly Chaloupky 4. jna 2016 v ekocentru Chaloupky Baliny.

Star odrdy ovocnch strom zskvaj nov pznivce

Publikovno 3. jna 2016

V rmci semine "Ovocn stromy a kee v zahrad a krajin" se bezmla ti destky astnk ocitly na palub pomyslen lodi vezouc star a krajov ovocn odrdy. Bhem cesty se dozvdli o jejich vznamu a vyuit v souasnosti. Kapitnem prvnho dne byl Ing.Stanislav Boek, PhD., po nm pevzal kormidlo Tom Svoboda.

Ov den v irskm duchu pilkal rekordn poet nvtvnk

Publikovno 27. z 2016

Tradin podzimn akce s nzvem Ov den se letos setkala mimodnm zjmem veejnosti. Posledn zijovou nedli si cestu do ekocentra Chaloupky Knice nalo vce ne osm set nvtvnk.

Pihlaovn na konferenci Vykev prodloueno

Publikovno 23. z 2016

Termn uzvrky pihlek na konferenci Vykev byl posunut na 28. 9. 2016. Letos se konference kon v malebn vesnice Baliny, kter le nedaleko Velkho Mezi.

Przdniny 2016 objektivy fotoapart

Publikovno 30. srpna 2016

Na konci przdnin nebudeme zveejovat statistiky, ani ryvky z dopis nadench klient a nebudeme vs zatovat dlouhoshlmi tiskovmi zprvami. Z naich tbor, soustedn a akc pro uitele pinme fotografie.

Chaloupky rozeznla kladiva

Publikovno 29. ervence 2016

Tento tden byl na ekocentru Chaloupky Knice zasvcen ernmu emeslu. Dvactka malch kov od rna do veera a od nedle do ptku bu do kovadlin. Tradin kovsk tbor, kter se t obrovskho zjmu veejnosti, opt vede Frantiek Netrda a pod rukama jeho svenc vznikaj svcny, podkovy, noe a mee.

Touln po kolnch zahradch na Pelhimovsku

Publikovno 14. ervna 2016

Touln po kolnch zahradch ns letos zavedlo na Pelhimovsko a bylo zalit sluncem a bohat na inspiraci. Ve stedu 8.ervna 2016 dvactka astnic nejen z ad pedagog navtvila 4 certifikovan prodn koln zahrady.

100 kytek - aneb pstujte konop beze strahu!

Publikovno 1. dubna 2016

Obansk sdruen Konopa vyhlauje 17. ronk akce 100 kytek - aneb pstujte konop beze strachu!

Tradin velikonoce zcela netradin v Klubu Lebeda

Publikovno 18. bezna 2016

Ji ponkolikt se ve dnech 15. - 17. bezna 2016 ve Velkm Mezi uskutenila tradin Velikonon vstava, kterou podal Jupiter Club ve spoluprci se Svazem en.

Kurzy ezbstv se setkaly se zjmem

Publikovno 15. bezna 2016

Kurzy lidovho ezbstv, kter ekocentrum Chaloupky Velk Mezi spustilo minul tden, se setkaly se zjmem veejnosti. Vech osm volnch mst v kurzu bylo rychle obsazeno a tak si zjemci, na kter se tentokrt nedostalo, mus pokat na vyhlen dalho kurzu.

Probhl webin o vuce v zahrad

Publikovno 23. ledna 2016

Tady si mete pehrt asi 70 minutov zznam webie o vuce v zahrad. Pokud budete mt hzjem, pijedeme s ukzkou aktivit nap pedmty i na vai koln zahradu.

Ekologick olympida je za nmi

Publikovno 27. listopadu 2015

Ve druh polovin listopadu Chaloupky opt hostily ekologickou olympidu (resp. krajsk kolo pro Vysoinu). 15 tm z 9 stednch kol bojovalo o postup do nrodnho kola (to bude letos probhat v Jizerskch horch). S tmatem Turistika, sport a ochrana prody se nejlpe popasovaly studentky Gymnzia Chotbo, druh msto obsadila Stedn zdravotnick, zemdlsk a veterinrn kola Teb a bronzovou medaili zskalo Gymnzium Pelhimov.

Na Ostrvku to ije

Publikovno 27. listopadu 2015

Bobci a Robinsoni kad tden zaplav Ostrvek! Nelekejte se, nejedn se o invazi neznmho ivoinho druhu, jsou to nzvy dvou krouku pro pedkoln a mlad koln dti, kter u nkolik let funguj v ekocentru Velk Mezi.

Environmentln etika se stala tmatem leton konference VYKEV

Publikovno 26. listopadu 2015

Tradin krajsk konference VYKEV, kter je urena pedagogm a vem pznivcm environmentln vchovy, letos probhla v Havlkov Brod a jejm tmatem byla Environmentln etika.

Dtem na programech slou nov tee - pee

Publikovno 30. bezna 2015

Dky daru Les R, s. p. jsme zakoupili a konen i vztyili nov osmimetrov tee-pee, kter bude slouit nejen na vukovch programech, ale i na tborech pro rodiny s dtmi, a mete se v nm i ubytovat.

Realizace projektu skonila, ale za "kolou" se bude uit dl

Publikovno 30. ledna 2015

Dvoulet realizace projektu skonila, ale vzdlvac programy vyuvajc princip mstn ukotvenho uen zstvaj v nabdce Chaloupek o.p.s.

Chaloupky vyhlsily veejnou sbrku

Publikovno 3. prosince 2014

Chaloupky o.p.s. zahjila na zklad 4 zkona . 117/2001 Sb. veejnou sbrku za elem:

"Ekologick, environmentln vchova, vzdlvn, osvta a sociln sluby pro dti, mlde, rodiny a dospl, podn program, akc a projekt, rozvoj, provoz, vstavba a vybaven pracovi Chaloupky o.p.s."

Proda uprosted msta

Publikovno 3. listopadu 2014

Velk Mezi V pten podveer se na Ostrvku ve Velkm Mezi sela bezmla osmdestka pznivc akc, kter podaj Chaloupky pro mal i velk zjemce o produ. Tentokrt je zde ekal komponovan program, ve kterm chaloupet pracovnci v ukzkch pedstavili vsledky mezinrodnho projektu ACT WELLL!

Prvn semin odhalil Chaloupeckou pokladnici

Publikovno 9. jna 2014

Seminem ve Velkm Mezi odstartovala srie esti semin, kter maj za cl seznmit pedagogy s novou publikac Chaloupeck pokladnice, kter vznikla v rmci stejnojmennho projektu, kter Chaloupky realizuj s podporou Operanho programu Vzdlvn pro konkurenceschopnost.

Uili jsme (se) o domov

Publikovno 9. jna 2014

Ve dnech 3. a 4. jna 2014 probhl vzdlvac semin s nzvem Ume se o domov. Ten byl vyvrcholenm stejnojmenn aktivity v rmci projektu Ume se za "kolou" - mstn ukotven vzdlvac programy, kter Chaloupky, o.p.s. realizuj za podpory Operanho programu Vzdlvn pro konkurenceschopnost.

Posledn zahradnick workshop "Za kolou" probhl

Publikovno 5. ervna 2014

V ter 3. 6. 2014 probhl zahradnick workshop v Zkladn a Praktick kole Chotbo, kter je partnerem projektu Ume se za "kolou" - mstn ukotven vzdlvac programy. Jeho clem bylo vytvoit ve koln zahrad zahradn vzdlvac prvky, kter pak budou dle slouit pi vuce. Po kolnch zahradch zkladnch kol v Oudoleni, Okkch a ve Zhoi, je to ji tvrt a souasn posledn koln zahrada, kter se v rmci projektu dokala pravy.

Nov prodn uebna na Vysoin

Publikovno 16. kvtna 2014

V rmci projektu Ume se za "kolou" - mstn ukotven vzdlvac programy vznikla v dal koln zahrad prodn uebna. Po kolnch zahradch zkladnch kol v Oudoleni a Okkch se pravy a vybaven novmi zahradnmi vzdlvacmi prvky dokala koln zahrada Zkladn a matesk koly ve Zhoi.

Pette si dal lnky: 
 1 
 2 
 3 
   dal 


Zpravodaj z Chaloupek

Zaregistrujte se k odbru naeho zpravodaje, zadejte svj e-mail.Vstup do e-shopu

Publikace a pomcky

Kok: 0 poloek za 0,00 K

Vyhledvn

Navigan menu

esky
englishdeutsch

www.chaloupky.cz » Úvod

Chaloupky o.p.s.
Knice 109
675 21 Okky

info@chaloupky.cz
Copyright © 2010 - 2017 Chaloupky o.p.s.
Vyrobilo Vergilio, s.r.o.