Chaloupky

O nás


Poslání obecně prospěšné společnosti Chaloupky:

Otevíráme dětem, mládeži i dospělým tajemství přírody, její hloubku, krásu, křehkost, a posilujeme takové znalosti, dovednosti a postoje, které vedou
k respektu a ohleduplnosti k přírodě, ekologicky odpovědnému jednání
a udržitelnému životu.


Chaloupky jsou společností zabývající se environmentální výchovu a vzděláváním (především pak výchovou k ochraně přírody a trvale udržitelnému rozvoji). Systém vzdělávání Chaloupek vychází z tradic, které středisko za dvacet pět let svého působení na poli ekologické výchovy v ČR nabylo, a taky z inspirace v zahraničí, především Velké Británie a Nizozemí. Navazuje na dlouholeté zkušenosti zakladatelky společnosti Mgr. Květoslavy Burešové.

Zřizovatelem obecně prospěšné společnosti Chaloupky je ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice. Chaloupky patří mezi soukromá školská zařízení zřízená jiným zřizovatelem než státem, krajskou či městskou samosprávou.

Chaloupky byly u zrodu moderní, polistopadové environmentální výchovy, spolupodílely se na založení sítě středisek ekologické výchovy Pavučina a na implementaci ekologické výchovy do české legislativy.
Chaloupky jsou největším střediskem ekologické výchovy v kraji Vysočina a ekocentrum Kněžice je jedním z největších pobytových středisek ekologické výchovy v ČR. V současnosti najdete naše pracoviště v Brtnici (projektové oddělení a ředitelství), Kněžicích (pobytové středisko), Horní Krupé, Velkém Meziříčí, Krátké (jednodenní výukové programy), Balinách (programy pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a poskytování sociálních služeb) a v Zašovicích (výukové programy na dětské farmě).

Jako školské zařízení pro zájmové a další vzdělávání nabízíme pro školy celou řadu jednodenních i týdenních výukových programů. Věnujeme se dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků především v oblasti ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty a v dovednostech pro udržitelný rozvoj, speciálně pak koordinátorům ekologické výchovy na mateřských, základních i středních školách v Kraji Vysočina. Organizujeme pravidelnou zájmovou činnost v oddílech a kroužcích.

Nabízíme poradenství a konzultační služby školám i individuálním zájemcům v oblasti ekologické výchovy a v problematice přírodních zahrad. Snažíme se propagovat rozvoj školních i soukromých přírodních zahrad. Jsme certifikátorem značky Přírodní zahrada.

Vydáváme metodické materiály a publikace pro ekologickou výchovu.

Od roku 2015 poskytujeme sociální služby osobám se zdravotním postižením v Klubu Lebeda.

Naše pracoviště
Chaloupky Brtnice - ředitelství a projektové oddělení

Chaloupky Kněžice

Chaloupky Baliny

Chaloupky Horní Krupá

Chaloupky Krátká

Chaloupky Velké Meziříčí

Chaloupky Zašovice


Výroční zprávy

Výroční zpráva 2016
Výroční zpráva 2014/2015
Výroční zpráva 2013/2014
Výroční zpráva 2010/2011
Výroční zpráva 2010
Výroční zpráva 2009
Výroční zpráva 2008
Výroční zpráva 2007
Výroční zpráva 2006/2007
Výroční zpráva 2005/2006


výuka u vodyZákladní údaje o společnosti

Název: Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání

Sídlo: Kněžice 109, 675 21 pošta Okříšky

Telefon: 568 870 434,

E-mail: info(a)chaloupky.cz

Internetové stránky: www.chaloupky.cz

IČO: 2555 7475, nejsme plátci DPH.

Identifikátor práv. osoby: 600 030 784

Zřizovatel: ZO Českého svazu ochránců přírody Kněžice

Vedení společnosti:
RNDr. Jozef Zetěk, ředitel
Ing. Pavlína Křivanová, Ph.D., předsedkyně správní rady

Druh/typ šk.zařízení: Dům dětí a mládeže

Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb:

Kněžice 109, 675 21 Okříšky

Ostrůvek 2/288, 594 01 Velké Meziříčí

Horní Krupá 39, 580 01 Havlíkův Brod

Školská rada: nebyla zřízena

Právní zakotvení činnosti:

  • Zápis do Rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl O, vložka 114, datum zápisu 10. února 1999.
  • Zařazení do sítě škol, předškolních zřízení a školských zařízení na základě Rozhodnutí MŠMT č.j. 32 209/98-21 s účinností od 1. 1. 1999.
  • Akreditace MŠMT k provádění vzdělávacích programů akreditovaných pro účely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, č.j. 20 323/2006-25.
  • Registrace sociální služby ze dne 17. 2. 2015, identifikátor: 1429938.

Historie organizace se datuje od roku 1991.
Zakladatelka společnosti Chaloupky byla
Květoslava Burešová.

Zpravodaj z Chaloupek

Zaregistrujte se k odběru našeho zpravodaje, zadejte svůj e-mail.Vstup do e-shopu

Publikace a pomůcky

Košík: 0 položek za 0,00

Vyhledávání

Navigační menu

česky
englishdeutsch

www.chaloupky.cz » Úvod » O nás

Chaloupky o.p.s.
Kněžice 109
675 21 Okříšky

info@chaloupky.cz
Copyright © 2010 - 2017 Chaloupky o.p.s.
Vyrobilo Vergilio, s.r.o.