Chaloupky

Klub Lebeda - sociální rehabilitace


KLUB LEBEDA - sociální služba sociální rehabilitace pro znevýhodněné osoby

Služba je řádně registrována dle zákonač. 108/2006 Sb. o sociálních službách, identifikátor služby: 1429938 v registru poskytovatelů sociálních služeb.

Poslání služby: Poskytováním sociálně-terapeutických programů za využití metod zahradní terapie přispívat k integraci osob z cílové skupiny a k odstraňování bariér, které vyplývají z jejich znevýhodnění.

Adresa poskytování služby: Baliny 1, 594 01 Velké Meziříčí

Vedoucí služby: Bc. Marek Holemář

Sociální pracovnici služby: Michaela Báňová, DiS., Bc. Martina Kalendová, DiS.

Pracovníci služby: Markéta Chmelíčková, Jiří Audy

Provozní doba: po - čt: 8:00 - 15:00

Forma poskytování služby: ambulantní

Cílová skupina služby: znevýhodněné osoby na základě nejčastěji zdravotního, tělesného, mentálního či kombinovaného postižení ve věku od patnácti do šedesáti čtyř let, kteří jsou převážně v domácí péči svých rodičů či opatrovníků.

Typickým uživatelem služby je osoba se znevýhodněním, která již ukončila vzdělávání v praktické nebo speciální škole, na otevřeném trhu práce je díky svým aktuálním schopnostem obtížně uplatnitelná a chráněné pracovní místo nevyužívá z důvodu jejich nedostatečné nabídky. Je v péči opatrovníků, nejčastěji, rodičů, kteří mají díky ostatním povinnostem (péče o další sourozence, finanční zabezpečení rodiny) omezenou kapacitu věnovat se plně jeho dalšímu rozvoji. Může být uživatelem některé z pobytových služeb typu podpora samostatného bydlení apod. nebo částečně využívat jiných služeb. Jeho možnosti dalšího rozvoje, vzdělávání a integrace jsou omezené.

Cíle služby: Hlavním cílem je zvyšovat samostatnost a soběstačnost uživatele podle jeho potřeb a možností. Služba je poskytována aplikací sociálně-terapeutických programů za využití metod zahradní terapie, pomáhá chápat uživatele služby jak "celek" a rozvíjet jeho dovednosti a schopností komplexně dle jeho potřeb. Možnosti podpory uživatele mohou být rozděleny do pěti oblastí:

- fyziologická oblast: rozvoj, zachování a zlepšení motoriky, koordinace, rovnováhy, povzbuzení smyslového vnímání;

- kognitivní oblast: trénování paměti, rozvoj kreativity, časová, prostorová a situační orientace, napodobení, porozumění a řečové vyjadřování, čtení a psaní;

- psychicko-emocionální oblast: schopnost kontaktu, radost, sebehodnocení a externí hodnocení, stabilita a flexibilita, sebeúcta, zájem o budoucnost.

- sociální oblast: možnost kontaktu a komunikace, interakce, identifikace ve skupině a v okolí, jednání vůči sobě a ostatním;

- rozvoj vlastní identity: vnímání vlastního působení a možnosti být potřebný, zjevné smysluplné jednání, motivace angažovanost, prožitek vlastních hranic a v pozitivním smyslu.

Provozní doba služby: vždy od pondělí do čtvrtka od 8 do 15 hodin - možnost přizpůsobení individuálním potřebám uživatelů

Finanční spoluúčast uživatele na službě: v souladu s § 72 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách je služba sociální rehabilitace - ambulantní forma poskytována bezplatně bez úhrady uživatele služby.


Sociální služba Klub Lebeda je financována z Programu pro poskytování dotací kraje z projektu Podpora vybraných sociálních služeb na území Kraje Vysočina - individuální projekt IV, r.č.: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0004530

Termín realizace: 1. června 2016 - 31. prosince 2018


Co je zahradní terapie? Podívejte se krátké video

Nevíte co si představit pod pojmem zahradní terapie? Jak probíhá program v Klubu Lebeda? Jak vypadá náš bezbariérový areál?

Zkuste se podívat na krátké video, natočené při předávání ocenění Skutek roku, protože vidět na vlastní oči je lepší než dlouhé povídání.

Letmé letní setkání na terapeutické zahradě

Reportérka Českého rozhlasu Dáša Kubíková natočila rozhlasovou reportáž o tom, jak naše terapeutická zahrada v Balinách pomáhá a léčí.
Pokud Vás zajímá jak to chodí u nás na programech zahradní terapie, tak si celou reportáž můžete vyslechnout zde.

Spřažený bicykl aneb dvojkolo

Před pár dny jsme si zapůjčili do Klubu Lebeda v Balinách dvojkolo. Speciální dvojkolo, kdy cyklisté jedou vedle sebe. Pro některé uživateleje to jediná příležitost, jak si užít tak obyčejnou věc, jakou je projížďka na kole.

Hledáme pracovníka Klubu Lebeda

Chaloupky o.p.s. hledají pracovníka do Klubu Lebeda - sociální služby zabývající se sociální rehabilitací osob se zdravotním postižením prostřednictvím metody zahradní terapie.

Tradiční velikonoce zcela netradičně v Klubu Lebeda

Již poněkolikáté se ve dnech 15. - 17. března 2016 ve Velkém Meziříčí uskutečnila tradiční Velikonoční výstava, kterou pořádal Jupiter Club ve spolupráci se Svazem žen.

Prázdninová nabídka Klubu Lebeda

Pracovníci Klubu Lebeda - sociální rehabilitace pro osoby se zdravotním postižením, připravili na prázdniny rozšíření nabídky a provozní doby služby.

Chaloupky převzaly ocenění Skutek roku 2014 za vybudování Centra zahradní terapie

Ve čtvrtek 28. května 2015 proběhlo na zámku Valeč slavnostní předávání cen Skutek roku a Zlatá Jeřabina. Chaloupky si při té příležitosti odnesly ocenění z ankety Skutek roku v oblasti sídel, staveb a bydlení za založení centra pro zahradní terapii v obcí Baliny u Velkého Meziříčí.

Klub Lebeda v Balinách má první uživatele

Jak jsme již informovali, sociální centrum Chaloupky Baliny rozšířilo od dubna svou nabídku zahradní terapie o registrovanou službu sociální rehabilitace. V současné době centrum již pravidelně navštěvují první klienti, kteří si užívají práce i relaxace na zahradě a zdokonalují se ve svých dovednostech.

Klub Lebeda nabízí zahradní terapii v Balinách

Sociální centrum Chaloupky Baliny rozšiřuje od dubna svou nabídku zahradní terapie o pravidelnou činnost klubu Lebeda. Nově registrovaná služba sociální rehabilitace je určena klientům od deseti do třiceti let se zdravotním, nejčastěji tělesným, mentálním či kombinovaným postižením.

Pokud Vás naše nabídka zaujala, kontaktujte nás!
Jméno:
Telefon:
E-mail:
Zpráva pro nás:

Vstup do e-shopu

Publikace a pomůcky

Košík: 0 položek za 0,00

Vyhledávání

Navigační menu

česky
englishdeutsch

www.chaloupky.cz » Úvod » Projekty » Klub Lebeda - sociální rehabilitace

Chaloupky o.p.s.
Kněžice 109
675 21 Okříšky

info@chaloupky.cz
Copyright © 2010 - 2018 Chaloupky o.p.s.
Vyrobilo Vergilio, s.r.o.